تازه های اخبار تازه های اخبار

جذب 11درصد از کل منابع شبکه بانکی استان توسط بانک مسکن مازندران

« 11 درصد ازكل منابع جذب شده در شبكه بانكي عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران توسط بانک مسکن صورت پذيرفت »

رامین ذبیحی معاون مالی وفناوری مدیریت مازندران اظهار نمود : با  برنامه ريزي و تلاش و كوشش همكاران صف و ستاد تا پایان سال 95 ،با جذب رقمی بالغ بر 3629میلیارد ریال(رتبه سوم مبلغ جذب)11 درصد از كل منابع جذب شده در شبكه بانكي عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان توسط بانك مسكن صورت گرفت و سهم بازار منابع از 7/9 درصد در پايان سال 94 به 9/9درصد درپایان سال95 رسید که باعث حفظ رتبه از لحاظ مانده منابع (رتبه 4)در بين بانكهاي عضو كميسيون هماهنگي بانكهاي گردید.

ذبیحی در ادامه خاطر نشان کرد:بانک مسکن مازندران در بین بانکهای عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان از حیث سهم سرانه منابع به شعب وپرسنل به ترتیب رتبه اول ودوم را  دارا می باشد.

آخرین بروزرسانی 1396/2/30