تازه های اخبار تازه های اخبار

103درصد هدف جذب منابع محقق شد

مدیریت مازندران توانست در مقطع شش ماهه ونیم سال جاری 103درصد هدف جذب منابع را محقق نماید
مصطفی تقوی مدیر شعب مازندران مدیریت خاطر نشان کرد:
با عنایت به اهداف ابلاغ شده به مدیریت مبنی بر جذب منابع 4108 میلیارد ریال در سال 94 و با در نظر گرفتن اینکه در مقطع شش ونیم ماهه باید به رقم جذب 2262 میلیارد ریال رسیده در صورتی که مدیریت با جذب رقم بالغ بر 2325میلیارد ریال (بدون منابع دولتی) توانسته در مقطع شش ونیم ماهه تحقق 103 درصدی را اختیار کند که نتیجه انسجام ،یکدلی و تلاش تمامی کارکنان بوده است.
مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به آمارهای مربوط به عملکرد موفق مدیریت در جذب منابع یادآور شد :تحقق کامل اهداف بانک نیازمند تلاش و همت جمعی و پیگیری مسئولین و کارکنان شعب استان است که با دعوت از روسای شعب موفق در تعیین اهداف جذب منابع و استفاده از نظرات جمعی همکاران در برنامه ریزیها به دنبال مشارکت تمامی کارکنان در این خصوص هستیم.
آخرین بروزرسانی 1394/12/12