تازه های اخبار تازه های اخبار

بازدید مدیر شعب مازندران از برخی شعب استان

مصطفی تقوی مدیر شعب استان مازندران از شعب فریدونکنار ، محمودآباد و طالب آملی بازدید و پیرامون موضوعات مختلف بانک با کارکنان گفتگو و تبادل نظر و رهنمودهای لازم را جهت ارتقاء سطح فعالیت ها ارائه نمودند .
مدیر شعب مازندران با تأکید بر رعایت ترکیب منابع خرد و پایدار از عوامل مؤثر موفقیت در یک تیم و کارگروهی را تلاش دسته جمعی توأم با برنامه ریزی ذکر کرد و افزود : برای رسیدن به اهداف مشترک در یک کار گروهی ، مهترین عامل را انضباط در امور ، هماهنگی و انسجام تیمی دانست و ر این راستا باید منعطف بوده و از هرگونه ناهماهنگی دوری نماییم .
تقوی مدیر شعب مازندران ، ضمن تأکید بر تعامل تمامی پرسنل شعبه در جهت تحقق اهداف ابلاغی خاطرنشان کرد : شعب برنامه های خود را جهت جذب منابع و وصول مطالبات بطور مستمر و جدی مورد پیگیری قرار دهند و با برگزاری جلسات توجیهی در راستای آموزش همکانی و انتقال تجربیات و آموخته ها به یکدیگر اهتمام ورزند .
آخرین بروزرسانی 1394/12/12