تازه های اخبار تازه های اخبار

از مشتریان هدف مدیریت در دهه ولایت تقدیر شد.

با هدف مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع و به منظور استمرار و وفاداری مشتریان هدف ، مدیر شعب استان با همراهی کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی با حضور در محل کار مشتریان هدف استان ، از آنان تقدیر نمودند .
مصطفی تقوی مدیر شعب استان در این دیدارها اظهار داشت : قدردانی از مشتریان وفاداری که در همه شرایط اقتصادی یار و همراه بانک بوده اند ، بی شک به مثابه تجلیل از سجایای اخلاقی آنان بویژه وفای به عهد است . کسانی که در همه مقاطع و شرایط زمانی بانک را رها ننموده و با اطمینان در مسیر رسیدن به اهداف مهم و اساسی ، بانک را همراهی نموده که قطعاً همراهی آنان هیچگاه فراموش شدنی نیست .
شایان ذکر است مشتریان هدف ضمن تشکر از حضور مسئولین بانک ، ضمن اعلام رضایت و خرسندی از خدمات بانک مسکن ، از رفتار شایسته کارکنان شعب نیز تقدیر نمودند .
آخرین بروزرسانی 1394/12/12