تازه های اخبار تازه های اخبار

رتبه اول وصولیهای اقساط تسهیلات روستایی طرح مهربه مدیریت مازندران تعلق گرفت

مصطفی تقوی معاون اجرایی مدیریت شعب استان در جلسه وصول مطالبات مدیریت اعلام نمود :
مدیریت مازندران توانست با وصول اقساط بالغ بر 792 میلیارد ریال که 2/15 درصد از وصولیهای اقساط تسهیلات فروش اقساطی مسکن روستایی سراسر کشور از ابتدای اجرای طرح تا تاریخ منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال جاری بوده و در این راستا رتبه اوّل وصولیهای اقساط تسهیلات روستایی طرح مهر در بین مدیریتهای سراسر کشور به مدیریت مازندران تعلّق گرفت که این وصولیها مشتمل بر اصل و سود اقساط می باشد
آخرین بروزرسانی 1394/5/5