تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب رتبه نخست مدیریت شعب استان مازندران در بخش کاهش مطالبات غیرجاری مسکن مهر

آقای مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران اظهار نمود : مدیریت شعب مازندران توانست در بخش مطالبات غیر جاری مسکن مهر در بازه زمانی یکساله منتهی به اردیبهشت ماه 93 با 27 رتبه بهبود و کاهش 48درصدی رتبه ی اوّل را در بین مدیریت های شعب سراسر کشور کسب نماید
مدیر شعب استان در ادامه ضمن تبیین وضعیت مطالبات غیر جاری در سال 93 و مقایسه آن با سال 92 بیان داشت : کاهش 48 درصدی مطالبات در بازه ی زمانی یکساله منتهی به اردیهشت ماه 93 نشان از پیگیری مستمر وهماهنگی توسط مدیریت و شعب استان ورایزنیهای مکرر از طریق مراجع
ذیربط بوده است.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5