تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب رتبه اول بهبود و ارتقا رتبه مدیریت شعب استان مازندران در بخش کاهش مطالبات غیرجاری حوزه غیر مسکن مهر

آقای محمد مهدی خطیبی ریییس دایره حقوقی مدیریت شعب استان مازندران اظهار نمود :
مدیریت شعب مازندران در بخش مطالبات غیر جاری غیر مسکن مهر در بازه زمانی یکساله منتهی به اردیبهشت ماه 93توانست با 8 رتبه بهبود وارتقاء رتبه اول را در بین مدیریت های شعب سراسر کشور کسب نموده وکاهش 21درصدی را اختیار نماید .
آخرین بروزرسانی 1394/5/5