تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب رتبه اول مدیریت شعب مازندران در برگزاری دوره آموزشی

ابراهیم نجفی رییس دایره اداری ،رفاهی و اموزشی مدیریت مازندران اظهار نمود:
در راستای اجرای برنامه سالیانه آموزشی بانک و در جهت ارتقا سطح دانش کاری کارکنان به جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ،مدیریت شعب مازندران توانست در سه ماهه اول سال جاری با برگزاری 10دوره اموزشی برای 325نفر از کارکنان رتبه اول را در بین مدیریتهای هم درجه کسب نماید.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5