تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب رتبه اول مدیریت شعب استان مازندران دربخش مطالبات غیرجاری

آقای بلوچی مدیر شعب استان درجلسه کمسیون وصول مطالبات مدیریت اعلام نمود : مدیریت مازندران توانست در بخش مطالبات غیر جاری در بازه زمانی یکساله منتهی به اردیبهشت ماه 93 با 22 رتبه بهبود و کاهش 30درصدی رتبه ی اول را در بین مدیریت های شعب سراسر کشور کسب نماید
بلوچی در ادامه با اشاره به موفقیّت در کاهش مطالبات غیرجاری مهمترین عامل آن را بهره گیری از رهنمودهای مدیران ارشد بانک و پیگیری مستمرهمه کارکنان دانست و افزود : از جمله اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق ، اقدام مقتضی علیه وثیقه ها و تضمین های بدهکاران ، رصد کردن بدهکاران عمده و بررسی ویژه بدهی آنان در کارگروه وصول مطالبات ، تعامل با ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور تسهیل و تسریع در روند پیگیری امور اجرایی پرونده های مطالباتی ذکر نمود.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5