تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر از بازاریابان برترمدیریت مازندران در شش ماهه دوم سال 97

طی مراسمی از چهارده بازاریاب برتر مدیریت مازندران بر اساس گزارش عملکرد بازاریابی شش ماهه دوم سال 97در مجتمع آموزشی رفاهی دریا کنار تجلیل بعمل آمد.

مصطفي تقوي مدير شعب استان ضمن تقدیر از تلاش کارکنان و تبریک به بازاریابان برتر در بخشي از سخنان خود خاطر نشان كرد : با افزايش رقابت بانكها به منظور افزايش سهم بازار ، لزوماً به كارگيري تمام امكانات بانك جهت دستيابي به بازارهاي جديد و حفظ مشتريان ضروري است و در اين خصوص تربيت نيروهاي متخصص و متبحر و بازارياب شرط موفقيت در بازاريابي است .

تقوي با اشاره به بازارهاي هدف صنايع مرتبط با بخش مسکن را اولين بازار هدف مدنظر بانك اعلام كرد : سياست فعلي بانك بر اين است كه در بخش مسكن و صنايع مرتبط با آن فعاليت نمايد و در اين مسير داشتن نقشه راه بازاريابي ضروري بوده تا با برنامه ريزي دقيق از همه ظرفیتهاي موجود استفاده كرد .

مدیر شعب مازندران ادامه داد : هر شعبه بايد رقباي خود را بشناسد و در زمينه جذب منابع و مشتري اطلاع كافي داشته باشد تا با برنامه ريزي و تعيين اهداف بلند مدت بتواند در راستاي افزايش منابع و جذب مشتريان تلاش نمايد و در اين خصوص فعالان بازاريابي نبايد خود را محدود به درون شعبه نمايند ، بلكه با شناسايي ساير فرصتها و منابع بالقوه در صدد جذب منابع برآيند .

تقوی افزود : از تمامي رابطان بازاریابی انتظار مي رود به عنوان پيشروان تجهيز منابع با رصد كردن مشتريان كليدي و تاثيرگذاري و تعامل شايسته و مؤثر آنها نسبت به جذب منابع و افزايش سهم بازار تلاش نمايند .

شايان ذكر است در اين همايش از بازاریابان برتر مدیریت بر اساس گزارش بازاریابی شش ماهه دوم سال 97 با اهداءلوح و کارت هدیه تجلیل بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/2/30