تازه های اخبار تازه های اخبار

بازدید مدیران ارشد بانک از پروژه 298واحدی مسکن مهر معلمان بابلسر و شعبه مرکزی قائمشهر

با هدف ديدار از همكاران و ايجاد انگيزه مضاعف خدمت رساني، در حاشیه همایش آموزشی در دریاکنار ،علمداری مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری،لاری مدیر امور استانها و بازاریابی و مرادی مدیر امور طرح و برنامه با همراهی مصطفی تقوی مدیر شعب مازندران و احمدی رییس حوزه حراست استان ازشعبه مرکزی قائمشهر و پروژه298 واحدی مسکن مهر معلمان بابلسربازدید نمودند .

مصطفي تقوي مدير شعب استان ضمن ارائه گزارش اجمالی از عملكرد مديريت و شعب تحت پوشش ،حضور مقامات و مدیران عالی بانک  را موجبات دلگرمی کارکنان در ارائه خدمت مطلوب ذکر کرد  واینکه با رهنمودهاي مديران ارشد بانك و تلاش فراگیر کارکنان می توانیم كوشاتر از گذشته در جهت تحقق اهداف بانك، عمل نماییم .

علمداری مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری  بانک در بخشی از سخنان خود در این دیدار اظهار نمود: :  سود آوري بانك به عنوان مجموعه مالي بسيار بااهميت بوده كه بايد از طريق صدور ضمانتنامه و تسهيلات و با در نظر گرفتن مسائل اعتبار سنجي و برگشت منابع محقق گردد.

علمداری افزود: تمديد مشاركت در صورتي كه در راستاي تامين منافع بانك باشد مورد تاکید است و در این راستا از تمديدهاي بدون ضابطه بايد خودداري گردد.

علمداری مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری  علاوه بر ارائه رهنمودها و توصيه هاي لازم، به برخي سؤالات و ابهامات همكاران در خصوص سياستهاي اعتباري بانک پاسخ داده و بر تعیین تکلیف پروژه ای مسکن مهر کم واحد و پروژه هایی که که به مرحله اتمام رسیده ولی هنوز قسط بندی نشده تاکید نموده و در اين خصوص پرداخت تسهیلات با رعایت بهداشت اعتباری توام با کنترل و نظارت را ملحوظ نظر قرار دادند .

همچنین لاری مدیر امور استانها و بازاریابی در بخشی از سخنان خود اظهار نمود:مشتری مثل خون در رگ سازمان هست و ماباید باروی گشاده با آنان برخورد نموده تا بتوانیم منابع آنان را نزد بانک متمرکز کرده و از این راه درآمد زایی و سودآوری داشته باشیم.لذا در برخورد با مشتری ضمن آراستگی ظاهری ،خوشرویی را مدنظر قرار داده که این در نگاه اول در ذهن مشتری اثر گذار هست.

همچنین مرادی مدیر امور طرح وبرنامه با تاکید بر نقش منابع انسانی گفت: بهره وري استفاده موثر از عوامل توليد مي باشد كه عامل اصلي تحقق بهره وري در سازمان، منابع انساني است و اگر اين اعتقاد و باور در سازمان شكل نگيرد موفقيتي براي سازمان حاصل نمي گردد.

شایان ذکر است مدیران ارشد بانك علاوه بر ارائه رهنمودها و توصيه هاي لازم ، به برخي سؤالات و ابهامات همكاران پاسخ دادند.

آخرین بروزرسانی 1397/10/5