تازه های اخبار تازه های اخبار

امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن از حساب پس انداز مسکن جوانان به زوجین فراهم شد.

زوجين دارنده حساب‌ پس‌انداز مسكن جوانان كه طبق مقررات اين حساب هر دو (زوج و زوجه) مشمول دريافت تسهيلات موضوعه می شوند، مي‌توانند از سقف امتياز تسهيلاتي متعلق به حساب خود (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافيايي) بهره‌مند شده و نسبت به تهيه واحد مسكوني مشترك با قدمت حداكثر ۲۰ سال اقدام کنند.

مصطفی تقوی مدیر شعب استان مازندران اظهار نمود: هر کدام از زوجین (زن و شوهر)، چنانچه در حساب پس انداز مسکن جوانان، سپرده گذاری قبلی،‌ انجام داده باشند و هم اکنون یا در آینده، موعد دریافت تسهیلات خرید مسکن آنها فرا رسیده باشد، می تواند هر دو، با دریافت تسهیلات از بانک مسکن،‌ در مجموع، یک آپارتمان خریداری کنند.

تقوی ادامه داد:این امکان جدید که مخصوص زوجین و از طریق حساب پس انداز مسکن جوانان، در نظر گرفته شده است، قدرت خرید مسکن خانوارهای متقاضی مسکن را از طریق تجمیع تسهیلات مسکن،‌ فراهم می آورد و در نهایت باعث رونق معاملات مسکن در بازار خواهد شد.

مدیر شعب مازندران افزود:تا پیش از این، فقط امکان استفاده از یک فقره تسهیلات خرید مسکن برای زوجین فراهم بود اما با تصویب شورای پول و اعتبار و تدوین دستورالعمل مربوطه در بانک مسکن، امتیاز زوج های جوانی که قبل از ازدواج، هر دو در حساب پس انداز مسکن جوانان، به قصد دریافت تسهیلات خرید، سرمایه گذاری کرده بودند، محفوظ خواهد ماند و امتیاز آنها در قالب خرید مسکن با تسهیلات تجمیعی قابل استفاده خواهد بود. منظور از تسهیلات تجمیعی در این موضوع، استفاده از تسهیلات خرید مسکن زن و تسهیلات خرید مسکن شوهر بصورت همزمان برای خرید یک واحد مسکونی است.

تقوی خاطر نشان کرد:بر اين اساس زوجين دارنده حساب‌ پس‌انداز مسكن جوانان كه طبق مقررات اين حساب هر دو (زوج و زوجه) مشمول دريافت تسهيلات موضوعه می شوند، مي‌توانند از سقف امتياز تسهيلاتي متعلق به حساب خود (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافيايي) بهره‌مند شده و نسبت به تهيه واحد مسكوني مشترك با قدمت حداكثر ۲۰ سال اقدام کنند. 

مدیر شعب مازندران تصریح نمود:در خصوص املاك بيش از ۲۰ سال قدمت، سقف تسهيلات در حالت زوجين (مجموع تسهيلات زوج و زوجه) همانند تسهيلات انفرادي از محل حساب‌هاي پس‌انداز مسكن جوانان ۳۵ ميليون تومان تعيين شده است. در اعطاي تسهيلات مسكن جوانان زوجين، علاوه بر اينكه هر يك از زوجين بايد به صورت مجزا مشمول تسهيلات حساب پس‌انداز مسكن جوانان باشند، رعايت ساير ضوابط تعيين شده در تسهيلات زوجين از جمله خريد شش‌ دانگ واحد مسكوني، رعایت سقف حداکثر ۸۰ درصد ارزش ملك در تعیین سقف تسهیلات پرداختی و همچنین سایر ضوابط به قوت و اعتبار خود باقي است به این معنا که کل تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن به زوجین، نباید از  حداکثر ۸۰ درصد ارزش روز و کارشناسی آپارتمان مورد معامله، تجاوز کند.

تقوی افزود:بر این اساس،‌ محدوديت پرداخت صرفاً يك فقره تسهيلات زوجين به هر زوج در اين تسهيلات نيز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و اعطاي تسهيلات مسكن جوانان زوجين (همانند تسهيلات اوراق گواهي حق تقدم زوجين و صندوق مسكن يكم زوجين) به زوجيني كه قبلاً از هر يك از انواع تسهيلات مسكن زوجين استفاده نموده باشند، امكان‌پذير نخواهد بود

مدیر شعب مازندران خاطر نشان کرد:علاوه بر تسهيلات مسكن جوانان زوجين، اعطای تسهیلات جعاله تا سقف 20 میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری  به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام نمایند،  با ارایه انواع وثایق قابل قبول بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است
آخرین بروزرسانی 1396/3/11