کسب رتبه اول مدیریت شعب استان مازندران دربخش مطالبات غیرجاری

کسب رتبه اول مدیریت شعب استان مازندران دربخش مطالبات غیرجاری

آقای بلوچی مدیر شعب استان درجلسه کمسیون وصول مطالبات مدیریت اعلام نمود : مدیریت مازندران توانست در بخش مطالبات غیر جاری در بازه زمانی یکساله منتهی به فروردین ماه 93 با 19 رتبه بهبود و کاهش 24درصدی رتبه ی اول را در بین مدیریت های شعب سراسر کشور کسب نماید .
مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به موفقیّت در کاهش مطالبات غیرجاری مهمترین عامل آن را بهره گیری از رهنمودهای مدیران ارشد بانک و پیگیری مستمرهمه کارکنان دانست و افزود : از جمله اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق ، اقدام مقتضی علیه وثیقه ها و تضمین های بدهکاران ، رصد کردن بدهکاران عمده و بررسی ویژه بدهی آنان در کارگروه وصول مطالبات ، تعامل با ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور تسهیل و تسریع در روند پیگیری امور اجرایی پرونده های مطالباتی ذکر کرد و با تکیه بر برنامه های مدیریت در سال 93 در جهت ساماندهی و کاهش مطالبات غیرجاری ابراز داشت : هدفگذاری در جهت کاهش مطالبات غیر جاری ، برگزاری جلسات مداوم ، پیگیری های مستمر ، صدوراخطار کتبی و پیامک و تقویت کادر پیگیری معوقات در مدیریت و شعب را از برنامه ریزی های راهبردی مدیریت دربخش پیگیری و وصول مطالبات درسال جاری عنوان نمود .
آخرین بروزرسانی 1394/5/5