فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير خراسان رضوي :

نقش ارشادي بازرسان در ارتقاي عملكرد كاركنان اساسي است

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي ، خطيب زاده نظارت و توجه بازرسان بر رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل ها توسط كليه كاركنان و همچنين معرفي كاركنان شايسته و توانمند به مديريت را خواستار شد .

وي  اشراف اطلاعاتي بازرسان در جلوگيري از مشكلات و اشتباهات  و همچنين كشف تخلفات احتمالي را مهم برشمرد.

در ادامه اين نشست ، محمدپورقرباني معاون اجرائي مديريت، توجه ويژه بازرسان در بخش هاي وصول مطالبات، صدور ضمانتنامه، رعايت بهداشت اعتباري به ويژه در مورد تسهيلات بدون سپرده را در بازرسي هاي ادرواري مورد تاكيد قرار داد .

محسن علي محمدي معاون اداري و پشتيباني مديريت ، كنترل و نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي اداري و وضعيت تعامل مسئولان شعب با كاركنان توسط بازرسان را خواستار شد.

در ادامه حجت عظيمي ريس حوزه حراست  استان ، مطالبي در سه محور اهمیت و جایگاه نظارت در شرع مقدس اسلام ، ضرورت و جايگاه نظارت در اسلام و انتظارات تشکیلات حراست از واحدهای نظارتی درون سازمانی را بيان داشت . وي با اشاره به نظارت خداوند متعال بر همه اعمال انسان ، به تشريح نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر در خصوص نظارت بر زمامداران و همچنين بيان سيره پيامبر اكرم (ص) در اين زمينه پرداخت . سپس با بيان اين مطلب كه وجود یک نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسي يكي از حیاتی ترین ارکان مدیریت سالم و کارآمدمي باشد ، بر ضرورت و جايگاه بالاي نظارت در مديريت تأكيد كرد.

 عظيمي  همچنين به انتظارات تشكيلات حراست از واحدهاي نظارتي درون سازماني اشاره و مواردي چون انعکاس گزارشات و تخلفات مکشوفه به مدیریت شعب و به طور همزمان دفتر حراست استان در چارچوب دستورالعمل های جاری و استمرار همکاری با واحد نظارتی ذیربط در دفتر حراست استان و پیگیری تخلفات و مکاتبات به عمل آمده با اداره کل بازرسی تا کسب نتیجه لازم را از جمله انتظارات تشكيلات حراست از بازرسان اعلام كرد.

در بخشي ديگر از اين نشست ،  علي كبير رئيس دايره كنترل و نظارت به ارائه گزارشي از عملكرد اين دايره در سه ماهه ابتداي سالجاري  پرداخت.وي بازرسي  تمامي شعب استان، بررسي شكايات واصله، بررسي گزارشات مرتبط با مقررات مبارزه با پولشوئي، بررسي تخلفات كاركنان، بررسي پاسخ ابلاغيه هاي بازرسي شعب و همچنين بررسي ابلاغيه هاي بازرسي مكانيزه و ارسال پاسخ به اداره بازرسي را از اهم اين اقدامات برشمرد.

آخرین بروزرسانی 1399/5/5