فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير خراسان رضوي

كاركنان بازنشسته شايسته بهترين تقدير ها هستند

كاركنان بازنشسته كه بهترين سالهاي عمر خود را صرف خدمت رساني به مشتريان بانك كرده اند شايسته بهترين تقديرها هستند.

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي، اين مطلب را حسن خطيب زاده مدير شعب استان  در مراسم تقدير از كاركنان  بازنشسته كه داراي منابع قابل توجهي در بانك هستند و به عنوان مشتريان هدف شناخته مي شوند عنوان كرد .

وي تصريح كرد : خاتمه خدمت در بانك به معناي قطع ارتباط با اين عزيزان نمي باشد و  تمركز منابع مالي بازنشتگان در بانك مسكن و عدم گرايش به سوي بانك هاي رقيب فارغ از هرگونه تغيير در منافع، نشان از حسن وفاداري اين همكاران پيشكسوت و باتجربه  به بانك مسكن دارد.

در پي اين اقدام مديريت، محمدحسين مصطفوي رئيس كانون بازنشستگان خراسان رضوي  با ارسال پيامي از توجه مدير شعب استان به كاركنان  بازنشسته قدرداني كرد.

همچنين به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي و جلوگيري از شيوع بيماري كرونا هداياي اين همكاران در درب منزل آنها تقديم گرديد.

 بر اساس اين گزارش ، بسياري از همكاران بازنشسته اين استان داراي منابع مالي قابل توجه در حسابهاي حقوقي خودر در شعبه مركزي مشهد مي باشند. 
آخرین بروزرسانی 1399/3/24