تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست شوراي امر به معروف و نهي از منكر و ستاد اقامه نماز خراسان رضوي برگزار شد

نشست فصلي شوراي امر به معروف و نهي ازمنكر و ستاد اقامه نماز با حضور اعضاي شورا در مديريت خراسان رضوي برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي در اين نشست ابوالفضل مهران مدير شعب استان بر تقويت روند فرهنگ سازي امر به معروف و نهي از منكر در بين كاركنان تاكيدكرد .سپس حجت عظيمي  رئيس حوزه حراست استان تداوم چنين جلساتي را  به منظور هم انديشي بيشتر خواستار شد .

همچنين در اين نشست سيد محسن موسوي دبير ستاد اقامه نماز استان با اشاره به اهميت برگزاري نماز جماعت  در مديريت شعب استان  پيشنهاداتي را عنوان كرد .

در پايان نيز با اهدائ هدايا توسط مدير شعب استان از حسن سپهري كيا دبير سابق شوراي امر به معروف و نهي از منكر مديريت شعب  استان تقدير شد.

آخرین بروزرسانی 1396/1/29