تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور مدير استان برگزار شد

پياده روي خانوادگي كاركنان خراسان رضوي

پياده روي خانوادگي با حضور حسن خطيب زاده مدير شعب استان ، محسن علي محمدي معاون مديريت و تعدادي از كاركنان مديريت و شعب استان به همراه اعضاي خانواده در پارك جنگلي وكيل آباد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در اين همايش كه با هدف افزايش روحيه نشاط و شادابي كاركنان، ارتقاي ميزان مشاركت جمعي و اجتماعي آنان برگزار شد ، كاركنان پس از پياده روي و ورزش صبحگاهي ، يك صبح با نشاط را در كنار هم تجربه كردند

آخرین بروزرسانی 1398/8/9