تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير خراسان رضوي خطاب به روساي شعب استان :

جذب منابع و وصول مطالبات را در صدر فعاليت هاي خود قرار دهيد

حفظ منابع از جذب منابع داراي اهميت بيشتري است و شعب بايد سعي كنند منابع جذب شده را حفظ كنند و در خصوص جذب منابع صندوق آباد نيز تلاش و كوشش كنند.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، حسن خطيب زاده مدير استان اين مطلب را در نشست بررسي عملكرد فعلي شعب،‌ وضعيت جذب منابع و وصول مطالبات كه با حضور معاونان  و رؤساي دواير مديريت و رؤساي شعب مشهد برگزار شد عنوان كرد .

وي توسعه تعامل بين  روسا و  كاركنان شعب  را خواستار شد و گفت : اولين شرط لازم براي مشاركت گروهي وجود شفافيت در روابط مي باشد ولازم است كاركنان شعبه نيز در جريان مسائل ، مشكلات و اهداف ابلاغي قرار گيرند. خطيب زاده به اهميت تكريم ارباب رجوع و مشتري مداري اشاره و برخورد مناسب و نحوه پاسخگويي كاركنان با مشتريان و نظارت مسوولان  شعب بر اين امر را خواستار شد.

وي ادامه داد : حفظ منابع از جذب منابع داراي اهميت بيشتري است و شعب بايد سعي كنند منابع جذب شده را حفظ كنند و در خصوص جذب منابع صندوق آباد نيز تلاش و كوشش نمايند.

مدير شعب استان به ارزيابي عملكرد اشاره  كرد  و ادامه داد : : ارزيابي عملكرد وسيله اي براي رسيدن به اهداف است.  بر همين اساس همه كاركنان صف و ستاد بايد با يك تلاش دسته جمعي  براي ارتقاء شاخص هاي ارزيابي عملكرد اقدام كنند.

وي  با تاكيد بر افزايش تلاش و كوشش براي تحقق اهداف افزود : يكي از اقداماتي كه بايد مد نظر قرار گيرد توجه به اهداف وصول نقدي ، پيگيري مستمر وصول مطالبات و به عبارتي جذب منابع بدون هزينه از محل وصول مطالبات مي باشد همچنين  تلاش كليه كاركنان شعب در جهت كاهش  NPL استان حداقل به ميزان اهداف ابلاغي مورد تاكيد  است .

در ادامه مرتضي ناصري معاون اجرايي مديريت با اشاره به اينكه فروش اقساطي مسكن مهر از اولويت هاي بانك است گفت : در فروش اقساطي مسكن مهر بيش از 50 درصد شعب موفق عمل كرده اند كه جاي تقدير و تشكر دارد.  ناصري ادامه داد : همچنين با توجه به مصوبات وزارت راه و شهرسازي ، فروش اقساطي واحدهاي باقيمانده مسكن مهر تا پايان سال جاري مورد انتظار است كه در اين راستا لازم است روساي شعب ضمن برگزاري جلسه با مديران پروژه هاي مربوطه پيگيري لازم را در دستور كار خود قرار دهند .

وي خاطرنشان كرد : در شبكه بانكي، هيچ بانكي در پرداخت تسهيلات مشاركت در ساخت با بانك مسكن قابل مقايسه نيست و بازاريابي مشاركت و پرداخت تسهيلات با رعايت بهداشت اعتباري و اعتبارسنجي مناسب يكي از مهمترين اولويت هاي كاري به شمار مي رود .

سپس حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري مديريت با اشاره به برنامه ريزي و اجراي طرح هاي بازاريابي هدف از اجراي اين طرح ها، هدفمند نمودن بازاريابي دانست و نتايج اين طرح ها مانند طرح هاي  حسنه و كاج موفق برشمرد.

وي ادامه داد : با توجه به دست يافتني بودن اهداف، كاركنان بايد تلاش و كوشش مضاعف خود را در جهت رسيدن به اين اهداف تا پايان شهريور ماه انجام دهند تا بتوانيم براي پنجمين سال متوالي در متطقه سبز قرار گيريم.

همت آبادي افزود : برگزاري جلسات مداوم رئيس شعبه با كاركنان و انتقال مطالب جلسات مديريت و توجيه آنان را ضروري دانست.

وي تلاش كاركنان را در جهت جذب منابع در سپرده ممتاز 9 ماهه و سپرده بلند مدت ( طرح رها ) خواستار شد.

در بخشي ديگر از اين نشست زهره كدخدامزرجي رئيس دايره امور اعتباري توضيحاتي را در خصوص مسائل اعتباري ارائه كرد  و به سؤالات كاركنان پاسخ گفت.

   

آخرین بروزرسانی 1398/6/13