تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي

اطلاعات بانكي خود را با بخشنامه خواني ، به روز كنيد

كاركنان بايد با مطالعه مستمر بخشنامه ها همواره اطلاعات بانكي خود را به روز كنند تا بتوانند به نحو مطلوبي مشتريان را راهنمايي كنند.

جلسه بخشنامه خواني با حضور مدير شعب استان، معاونان مديريت و كاركنان مديريت شعب برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، حسن خطيب زاده مدير شعب استان  با بيان اين مطلب در نشست بخشنامه خواني كه  با حضور معاونان مديريت و كاركنان مديريت شعب برگزار شد. بخشنامه خواني را يك فرايند موثر  در ارتقاء دانش شغلي كاركنان  برشمرد.

 وي اظهار داشت : با توجه به اهميت ارتقاء شغلي كاركنان ، اجراي طرح دانشمداري در بخشنامه خواني با اهداف ويژه اي از جمله ساماندهي، هوشمند نمودن و استمرار جلسات بخشنامه خواني، بازخواني بخشنامه ها در حوزه هاي عملياتي ويژه مانند تخصيص منابع، تجهيز منابع، تقويت بنيه علمي و افزايش و ارتقاء سطح دانش كاربردي كاركنان، در دستور كار قرار گرفته است .

مدير شعب استان افزود : كاركنان صف و ستاد بايد دست به دست هم داده و با كمك هم نقاط ضعف رارفع  و نقاط قوت را تقويت كنند.

خطيب زاده تأكيد كرد : مقرر شده است بخشنامه هاي ارسال شده از مركز در كارگروهي با حضور تعدادي از كارشناسان مورد تحليل و بررسي قرار گيرد سپس به شعب ارسال شود.

آخرین بروزرسانی 1398/2/7