تازه های اخبار تازه های اخبار

به دليل مصرف بهينه صورت گرفت

پاداش 56 ميليون ريالي شركت برق استان به خراسان رضوي

مديريت خراسان رضوي در زمينه مصرف برق و مشاركت در طرح ملي كاهش پيك بار شبكه شبكه سراسري سال 97 كمك به سزايي به شركت توزيع نيروي برق استان در اهداف تعريف شده وزارت نيرو داشته و براي اين همكاري در قبوض دي ماه جمعا 56726712 ريال پاداش همكاري براي اين مديريت لحاظ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي  علي سعيدي مدير عامل شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد با اعلام اين خبر ، طي نامه اي از اقدامات و احساس مسووليت مديريت خراسان رضوي به دليل ايفاي نقش موثردر راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي قدرداني كرد.

آخرین بروزرسانی 1397/11/28