تازه های اخبار تازه های اخبار

شهردار مشهد:

براي حمايت از سازندگان ، طرح هاي مشترك ارايه دهيم

شهردار مشهد با اشاره به برنامه هاي شهرداري در حمايت از توسعه واحدهاي اقامتي، تامين مالي سازندگان مسكن و طرح بازآفريني شهري ، برگزاري جلسات كارشناسي و در صورت امكان تشكيل كمپين مشترك با بانك مسكن را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، اين مطلب را محمد رضا كلايي شهردار مشهد در ديدار با رييس اداره كل بازاريابي بانك عنوان كرد و از پيشنهادهاي مطرح شده بانك مسكن در اين نشست براي تامين مسكن كاركنان شهرداري استقبال كرد.

در اين نشست كه حسن خطيب زاده مدير شعب استان و  امير بدخشان معاون حوزه جنوب استان نيز حضور داشتند علي كشاورز ريس اداره كل بازاريابي بانك ،  تمركز بخشي از منابع شهرداري مشهد  در  بانك مسكن به منظور ارائه خدمات بانكي را خواستار شد. كشاورز با اشاره به امكان هبه اوراق حق تقدم تسهيلات، افتتاح سپرده ممتاز را اقدامي موثر در جهت تامين مسكن پرسنل شهرداري دانست.

در ادامه اين نشست حسن خطيب زاده مدير شعب استان ، آمادگي بانك مسكن را براي ارائه خدمات بانكي به مجموعه شهرداري و كاركنان آنها اعلام كرد. همچنين وي  با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با شهرداري منطقه ثامن بيان كرد: بانك مسكن آمادگي كامل جهت حمايت از طرح احياي بافت فرسوده شهري و همچنين ساخت وسازهاي مبتني بر تكنولوژي هاي نوين و فناوري هاي برتردر صنعت ساختمان را دارد.

آخرین بروزرسانی 1397/11/28