تازه های اخبار تازه های اخبار

رييس اداره كل امور مديريتهاي شعب تاكيد كرد

اهميت نقش راهبري مديريت ها در موفقيت شعب

مديريتها نقش راهبري شعب را عهده دار هستند و و همواره بايد در كنار كاركنان شعب باشند.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، رضا صادقي اقدم رييس اداره كل امور مديريتهاي شعب با بيان اين مطلب در نشستي با مدير شعب استان، معاونان و رؤساي دواير مديريت گفت : در اين جلسه صادقي اقدم ضمن تقدير و تشكر از تلاش تمامي كاركنان صف و ستاد در راستاي تحقق اهداف بانك اظهار داشت : كاركنان ستاد بايد فضايي را ايجاد كنند كه مشكلات شعب  را شناخته و همواره با همدلي و همراهي حامي كاركنان شعب باشند. صادقي اقدم همچنين از تلاش تمامي كاركنان صف و ستاد در راستاي تحقق اهداف اهداف بانك تقدير و تشكر كرد.

در ادامه حسن خطيب زاده مديرشعب استان با اشاره به اقدامات و موفقيت هاي پايان آذر سال جاري اظهار داشت : مانده منابع مديريت شعب خراسان رضوي با تلاش و كوشش همه جانبه كاركنان صف و ستاد  حدود  36هزار ميليارد  ريال است و  همچنين شعب 1000 ميلياردي به 9 شعبه افزايش يافته است و در پايان آذر ماه تحقق 110 درصدي جذب منابع جاري و 130 درصدي كاهش بهاي تمام شده پول را داشته ايم.

وي افزود : در اين مديريت 10 شعبه از منطقه قرمز خارج شده است و 60 شعبه در روند رشد صعودي هستند و همچنين از نظرمبلغ  و تعداد درحساب  صندوق يكم رتبه اول در بين مديريت ها شعب كشور غير از مديريتهاي شعب تهران را دارا هستيم.

خطيب زاده ادامه داد : پرداخت 2740 ميليارد ريال تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم، افزايش درجه 6 شعبه در پايان سال 96 و تخمين افزايش درجه 5 شعبه در سال 97، ايجاد مركز آموزشي بانك در شرق كشور در شعبه مركزي مشهد به منظور افزايش بهره وري منابع انساني، طراحي و ارائه سيستم جامع ارزشيابي پرسنل بانك، قرارگرفتن مديريت در چهار دوره متوالي در منطقه سبز درمجامع  ارزيابي عملكرد از ديگر توفيقات اين مديريت تا پايان آذر سال جاري مي باشد.

سپس رؤساي دواير مديريت به ارائه نقطه نظرات، مشكلات و پيشنهادات در حوزه كاري خود پرداختند و ريس اداره كل امور مديريتهاي شعب نيز به سئوالات مطروحه كاركنان پاسخ گفت.

آخرین بروزرسانی 1397/11/10