تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي

براي تحقق اهداف ، هر روز فكر تازه داشته باشيد

در شرايط كنوني ، تحقق اهداف بانك و ارتقائ جايگاه شعب و مديريت محقق نميشود مگر اينكه هر روز يك برنامه و يك فكر تازه داشته باشيم . به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، حسن خطيب زاده مدير شعب استان اين مطلب را در نشستي به منظور توسعه فعاليت هاي بازاريابي و تدوين برنامه شبكه بازاريابي شعب با حضور معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت و سرگروه هاي بازاريابي شعب برگزار شد، عنوان كرد .

وي با اشاره به اهميت بازاريابي مستمر و مؤثر اظهار داشت : در راستاي توسعه فعاليت هاي بازاريابي، تقويت روند مذاكرات و انتقال سريعتر اطلاعات و تجربيات، شبكه بازاريابي مديريت شامل يك سرگروه و تعدادي از رؤساي شعب تشكيل شده است كه انتظار مي رود سرگروه هاي بازاريابي با تشكيل جلسات منظم و مستمر و رصد فعاليت شعبه زير گروه در تحقق اهداف بانك تلاش كنند.

مدير شعب استان افزود : به سرگروه ها تفويض اختيار كامل مي دهيم تا با هماهنگي شعب زير گروه بتوانند در زمينه جذب و افزايش منابع به نحو مطلوبي عمل كنند.

در ادامه اين نشست پيشنهاداتي توسط سرگروه هان بازاريابي شامل ايجاد حساسيت در كاركنان جهت بازاريابي مستمر و جذب منابع، برگزاري جلسات هم انديشي توسط گروه هاي بازاريابي، نصب بنرهاي تبليغاتي انواع خدمات بانك به زبان هاي انگليسي و عربي در شعب و هتل هاي اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع) تمديد طرح غدير 2، استفاده از ابزارهاي مختلف تبليغاتي مانند ارسال پيامك و لينك بانك مسكن جهت گروه هاي مختلف مشتريان ارائه شد.

 

 

آخرین بروزرسانی 1397/11/2