تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون مالي و فناوري اطلاعات خراسان رضوي تاكيد كرد

جذب منابع جديد با استفاده از شرايط جديد حساب ممتاز

معاون مالي و فناوري خراسان رضوي در نشست كميته بازاريابي مديريت ، خواستار استفاده از ظرفيت هاي سپرده هاي ممتاز جديد براي جذب منابع جديد شد .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در اين نشست حميدرضا همت ابادي معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت، با اشاره به سپرده هاي ممتاز جديد با تاكيد بر جلوگيري از تبديل سپرده ها و افزايش بهاي تمام شده پول ، استفاده از سپرده هاي فوق را به عنوان ابزاري مناسب جهت جذب منابع جديد و تحقق اهداف بانك يادآور شد.

در اين نشست  پيشنهاداتي از جمله  مذاكره با فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي  داراي  فروش اينترنتي در راستاي بازاريابي درگاه پرداخت اينترنتي ، ثبت مسكن كارت مشتريان  در سامانه كارت سوخت در زمان صدور و تمديد كارت افتتاحي ، معرفي و آموزش لازم در خصوص  درگاه پرداخت اينترنتي به  كاركنان توسط مديريت و مسئولين شعب، توسط حاضرين در نشست مطرح شد .

 

آخرین بروزرسانی 1397/10/12