تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي

با اطلاعات به روز ، پاسخگوي مشتريان باشيد

كاركنان با مطالعه بخشنامه ها بايد همواره اطلاعات بانكي خود را به روز كردده تا وظايفي را كه به آنها محول شده به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف اثربخش باشند.

 به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، حسن خطيب زاده مدير شعب استان با بيان اين مطلب در نشست بخشنامه خواني كه  با حضور  معاونان مديريت، تعدادي از روساي شعب مشهد و كاركنان مديريت برگزار شد با تأكيد بر اهميت برگزاري مستمر اين نشست ها گفت : جذب منابع و وصول مطالبات همواره مورد تأييد مديران ارشد بانك است و در كنار اين دو شاخص مهم ارزيابي عملكرد،  بهره وري نيز از  اهميت بالايي برخوردار است.

وي در خصوص اهميت افزايش بهره وري خاطرنشان كرد : بهره وري تولد دوباره ثروت  و احياي مجدد و بازنگري در همه امور بانك است و ثروت ما مشتريان هستند كه بايد به  بهترين نحو از آنها صيانت و نگهداري كنيم و در حفظ آنها كوشا باشيم.

خطيب زاده تأكيد كرد :با توجه به نقش راهبردي كاركنان مديريت براي شعب ،  كاركنان ستاد بايد الگوي اخلاقي مناسبي براي شعب باشند

وي گفت : همه كاركنان صف و ستاد براي دستيابي به اهداف عالي بانك بايد برنامه ريزي سالانه داشته تا بتوانند بهره وري را در تمام امور افزايش دهند.

مدير شعب استان با تأكيد بر توسعه ارائه خدمات كارمزد محور،  يكي از اهداف مهم بانك  را كيفي سازي محصولات و خدمات بانك برشمرد  كه بايد مد نظر قرار گيرد.

در پايان نيز هدايا و لوح تقدير تعدادي از كاركنان منتخب دواير مديريت توسط مدير شعب استان اهداء شد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/20