تازه های اخبار تازه های اخبار

در خراسان رضوي برگزار شد

اولين اتاق فكر دفاتر حراست منطقه دوكشور

اولين نشست كارگروه اتاق فكر دفاتر حراست منطقه دو كشور با حضور روساي دفاتر حراست مديريتهاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كرمان،سيستان و بلوچستان در استان خراسان رضوي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي در اين نشست حجت عظيمي مسئول حوزه حراست استان ، به منظور همفکری و تبادل نظر به صورت مستمر  پيشنهاد ايجاد كارگروههاي ساختاري حراست ذيل دفاتر حراست منطقه دو كشور را مطرح كرد  .

همچنين  مسوولان دفاتر حراست منطقه،‌  با اشاره به مزاياي اين طرح،  جانشين پروري ، فرصت رشد ساير كاركنان و تشريك مساعي در امور ، را از جمله اين مزايا برشمردند.

در ادامه این نشست دستاوردهای دفاتر حراست منطقه مطرح و اهم اقدامات جاري مورد تبادل نظر قرار گرفت.

آخرین بروزرسانی 1397/9/10