تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي تاكيد كرد

كاهش مطالبات شعب ،مهم ترين شاخص ارزيابي عملكرد

يكي از مهمترين و تأثير گذارترين شاخص هاي ارزيابي عملكرد وضعيت مطالبات شعب مي باشد و ضرورت دارد برنامه ريزي مستمر و هوشمندانه در حوزه وصول مطالبات در دستور كار جدي شعب قرارگيرد.

 به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در  نشست كميسيون وصول مطالبات  كه با حضور معاون اجرائي مديريت، رؤساي دواير امور اعتباري و حقوقي و معاون حوزه حراست استان به منظور بررسي آخرين وضعيت مطالبات استان در شعب مختلف و تغييرات ايجاد شده برگزار شد حسن خطيب زاده مدير شعب استان با بيان اين مطلب بر اهميت وصول مطالبات تاكيد كرد و به بيان تأثيرات آن بر نتايج ارزيابي عملكرد شعب پرداخت .

در ادامه اعضاء حاضر در  نشست ، به بررسي برنامه هاي شش ماهه دوم سال جاري  در حوزه وصول مطالبات پرداختند .

در اين نشست مقرر شد ليست مشاركت هاي مسكن مهر قابل تقسيط تا پايان سال توسط دايره امور اعتباري استخراج و به شعب ابلاغ و در يك برنامه زمانبندي شده در دستور كار پيگيري قرارگيرد. همچنين مشاركت هاي غير مهر مطابق برنامه هاي اجرايي در شهريور ماه سال جاري توسط دايره حقوقي و وصول  مطالبات استخراج و پيگيري تا تعيين تكليف نهايي صورت پذيرد. 

آخرین بروزرسانی 1397/8/1