تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي تاكيد كرد

مددجويان بهزيستي ، گروه مخاطب جديد حساب هاي قرض الحسنه

برگزاري نشست هم انديشي نحوه تبليغات ، جذب و حفظ حسابهاي پس انداز قرض الحسنه

حسن خطيب زاده مدير شعب استان در نشست هم انديشي نحوه تبليغات ، جذب و حفظ حساب هاي پس انداز قرض الحسنه  كه با حضور ، معاونان مديريت، رؤساي دواير بازرسي و سيستم ها،‌ معاون دايره مالي و داده ها،‌ كارشناس بازاريابي و رؤساي شعب مركزي،‌ بهار و طلاب مشهد برگزار شد ، هدف از تشكيل  اين نشست  را بررسي راهكاري مناسب جهت تبليغات حساب هاي قرض الحسنه در مديريت و شعب اعلام  كرد. به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي  در اين نشست  با توجه به اينكه آخرين مهلت افتتاح حساب يا تكميل موجودي حساب هاي قرض الحسنه جهت شركت در قرعه كشي  پايان تيرماه  سال جاري است  گفت ضرورت دارد كاركنان شعب تلاش بيشتري در جهت تبليغات حساب پس انداز قرض الحسنه انجام دهند. وي افزود :  با توجه به شرايط رقابتي ناسالمي كه در شبكه بانكي كشور وجود دارد بايد از پتانسيل هاي خود جهت تبليغات مناسب استفاده كرده و مطابق موقعييت مكاني شعب تبليغات متفاوتي انجام دهيم .  براي مثال بايد در مناطق كم برخوردار تمركز شعب بر روي تبليغات انواع جوايز حساب هاي قرض الحسنه و در مناطق برخوردار تمركز شعب بر روي تبليغات خدماتي كه بانك از محل جذب حساب هاي قرض الحسنه انجام مي دهد مانند ساخت مسجد و مدرسه باشد.

در ادامه حاضرين در جلسه درخصوص راهكارهاي جذب منابع قرض الحسنه پيشنهادات و نقطه نظراتي از جمله اعلام هدف گذاري جديد به شعب درخصوص حساب هاي پس انداز  قرض الحسنه ، ارسال پيامك جهت مشترياني كه موجودي حساب پس انداز  قرض الحسنه آنان زير 200.000 ريال‌است جهت تكميل موجودي،  پيشنهاد افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز جهت مشتريان خاص شعب و افتتاح كنندگان حساب هاي تعهدي، تبليغ افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه جهت صندوق هاي قرض الحسنه خانوادگي و صندوق هاي قرض الحسنه محلي كه در حسينه ها و مساجد فعاليت مي كنند را ارائه دادند.

مكاتبه با سازمان هايي مانند كميته امداد و بهزيستي به منظور افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه جهت مددجويان آن سازمان ها ، معرفي همكاران فعال درخصوص افتتاح حساب هاي قرض الحسنه و تخصيص پاداش به همكاران فعال، انجام تبليغات تلويزيوني و راديويي در خصوص حساب هاي پس انداز قرض الحسنه ، نصب بنرهاي تبليغات جوايز قرض الحسنه در فروشگاه هاي بزرگ و هايپرماركت ها، قرار دادن تراكت هاي قطع A5 جوايز قرض الحسنه در باجه افتتاح حساب و نظارت بر توزيع مناسب تراكت ها توسط رؤساي محترم شعب، انجام طرح هر روز يك همكار يك  افتتاح حساب  پس انداز قرض الحسنه در شعب و مكاتبه با سامانه دولت جهت اعلام جوايز پس انداز قرض الحسنه بانك مسكن به كليه دستگاه هاي اجرايي استان از ديگر پيشنهادهاي ارائه شده در اين نشست بود.

آخرین بروزرسانی 1397/5/18