تازه های اخبار تازه های اخبار

در نشست مشورتي مشهد بررسي شد

روش هاي جذب منابع صفردرصدي و صدور ضمانت نامه

برگزاري جلسه كميته بازاريابي در مديريت خراسان رضوي

در نشست كميته بازاريابي كه با حضور  مدير شعب استان اعضاي كميته و شعب مركزي مشهد، ‌طرقبه، طلاب مشهد،‌ بلوار شريعتي مشهد، سعدآباد مشهد، شهرك شهيد رجايي مشهد و پاسداران مشهد برگزار شد روش هاي جذب منابع صفر درصدي ، حساب صندوق مسكن جوانان و صدور ضمانت نامه بررسي شد.  به گزارش روابط عمومي مديريت شعب استان ، در اين نشست حسن خطيب زاده مدير شعب استان از تلاش و كوشش همه جانبه كاركنان شعب در راستاي جذب منابع در سال گذشته  قدرداني كرد.

در ادامه امير بدخشان كارشناس بازاريابي مديريت اظهار داشت: ضرورت دارد رؤساي شعب پيشنهادات و ايده هاي سازنده كاركنان شعب در جهت جذب منابع را با ذكر نام طرح و نام همكار به مديريت اعلام كنند تا به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان خلاق، از اين همكاران توانمند توسط مديريت قدرداني شود.

بدخشان يكي از راه هاي صدور ضمانتنامه را ارتباط شعب با پيمانكاران شركت هاي تعاوني مسكن دانست و اظهار داشت: ضرورت دارد همكاران امتيازات و تفاوت هاي مهم در دستورالعمل هاي ضمانتنامه در بانك مسكن در مقايسه با ساير بانك ها را جهت مشتريان تشريح كنند تا مشتريان نسبت به دريافت ضمانتنامه از بانك مسكن ترغيب شوند.

در اين نشست از احمد ذبيحي يكي از كاركنان خلاق شعبه سناباد مشهد كه با طراحي برنامه هاي متعددي در شعبه در جهت سهولت و سرعت انجام كار اقدام نموده است با اهداي هدايا توسط مدير شعب استان تجليل شد.

 

آخرین بروزرسانی 1397/5/18