تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي عنوان كرد

مديريت هوشمند هزينه ها ، اولويت مهم سال جاري

جلسه بررسي راهكارهاي صرفه جويي و مديريت هزينه ها در مديريت خراسان رضوي برگزار شد

 يكي از اولويتهاي مهم بانك در سال جاري ، مديريت هوشمند است بنابراين بايددر هزينه هاي مديريت و شعب تحت پوشش با برنامه ريزي و هوشمندانه عمل كرد تا نتايج بهتري حاصل شود.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، حسن خطيب زاده مدير شعب استان با بيان اين مطلب در نشستي كه به منظور بررسي راهكارهاي صرفه جويي و مديريت هزينه هاي شعب و مديريت  با حضور  معاونان مديريت، رئيس حوزه حراست و تعدادي از رؤساي دواير و كارشناسان مديريت برگزار شد،

 بر نظارت و كنترل و آموزش رؤساي شعب با هدف  مديريت هزينه ها و فرهنگ صرفه جويي تاكيد كرد .

 وي گفت : يكي از مهمترين اقداماتي كه مي توانيم انجام دهيم فرهنگ سازي صرفه جويي در هزينه ها در مديريت و شعب استان  است كه بايد اين فرهنگ در  تمامي كاركنان نهادينه شود.

خطيب زاده به مواردي از جمله تشويق  كاركنان در استفاده بهينه و صرفه جويي در هزينه هاي اداري از قبيل (آب ، برق ، گاز ، تلفن و ...) بررسي راهكارهايي جهت روشنايي شعب به نحوي كه كمترين هزينه را براي مديريت داشته باشد.  و نيز راهكار پيشگيري و جلوگيري از هزينه هاي درماني به طور مثال از طريق فعاليت ورزشي ، مديريت روشن و خاموش نمودن  سيستم هاي سرمايشي در ساختمان مديريت اشاره كرد.

مدير شعب استان اظهار داشت : يكي از اهداف اصلي ما در سال جاري ، مصرف كالاي ايراني است كه مي توانيم در خريد اثاثيه براي شعب و مديريت ، كالاي ايراني با كيفيت را جايگزين كالاي خارجي كنيم تا علاوه بر حمايت از كالاي ايراني در هزينه ها هم صرفه جويي شود .

 

آخرین بروزرسانی 1397/3/1