تازه های اخبار تازه های اخبار

منابع خراسان رضوي از مرز 30 هزار ميليارد گذشت

ارائه عملكرد هفت ماهه ابتداي سال جاري مديريت خراسان رضوي توسط مدير شعب استان

براساس آمار عملكرد مديريت هاي شعب كشور در مقطع پايان مهر ماه سال جاري منابع كل مديريت خراسان رضوي از مرز 30 هزار ميليارد ريال عبور كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي، حسن خطيب زاده مدير شعب استان با اعلام اين خبر گفت: با تلاش كاركنان صف و ستاد در هفت ماهه ابتداي سال جاري كل منابع استان از مرز 30 هزار ميليارد ريال عبور كرد كه شعب شهيد فلاحي مشهد با 51 درصد رشد، طالقاني تربت حيدريه با 48درصد رشد  و گلبهار با 33درصد رشد مطلوب ترين عملكرد را حوزه مانده كل سپرده ها داشته اند.

وي افزود: با توجه به اينكه در حال حاضر تلاش براي افزايش منابع صندوق مسكن يكم به عنوان يكي از مهمترين اولويت هاي بانك مورد تاكيد است، كوشش مضاعف كاركنان اين مديريت در جهت جذب منابع در حساب صندوق مسكن يكم باعث شد كه اين مديريت از لحاظ مبلغ پس از مديريت هاي مركز تهران، غرب تهران و شرق تهران با مبلغي بالغ بر 214/3 ميليارد ريال رتبه برتر را در بين مديريت هاي كشور به خود اختصاص دهد.

به گفته مدير شعب استان همچنين اين مديريت از لحاظ تعداد با افتتاح 18510 فقره حساب صندوق مسكن يكم پس از مديريت هاي غرب تهران و شرق تهران حائز رتبه برتر در بين مديريت هاي شعب سراسر كشور شد.

خطيب زاده اظهار داشت: شعب طالقاني تربت حيدريه با 160درصد ، جغتاي با 105درصدو بلوار معلم مشهد با 98درصد رشد نسبت به ابتداي سال شعب برتر در بخش صندوق پس انداز مسكن يكم هستند.

مدير شعب استان با اشاره به عملكرد مديريت در وصول نقدي كه در حال حاضر بسيار حائز اهميت و مورد تاكيد مديران ارشد بانك است تصريح كرد: شعب پنجراه سناباد مشهد با 137% ، شعبه مركزي مشهد با 132% و شعبه بلوار امامت مشهد با 128% رشد بهترين عملكرد را در هفت ماهه ابتداي سال جاري در بخش وصول نقدي داشته اند.

خطيب زاده با اشاره به تلاش و كوشش مضاعف كاركنان در جهت جذب منابع در سپرده سرمايه گذاري ممتاز خاطر نشان ساخت: در بخش سپرده سرمايه گذاري ممتاز نيز شعب وليعصر قوچان با 320% رشد، جلال آل احمد مشهد با 284% رشد و كاشمر با 249% رشد در بين 72 شعبه تحت پوشش مديريت بيشترين رشد منابع را نسبت به ابتداي سال جاري داشته اند.

مدير شعب استان با اشاره به آمارهاي مربوط به عملكرد موفق مديريت خراسان رضوي در جذب منابع يادآور شد: تحقق كامل اهداف بانك نيازمند تلاش و كوشش جمعي، پيگيري مسؤولان و كاركنان صف و ستاد و انسجام تيمي توأم با حركت هدفمندانه و هوشمندانه است و تمام كاركنان بايد به صورت يكپارچه در مسير پيشبرد اهداف بانك كوشا باشند.

 

آخرین بروزرسانی 1396/9/16