تازه های اخبار تازه های اخبار

قدرداني از مشتري خاص بانك در مديريت خراسان رضوي

از مدير مركز پزشكي پارسيان به عنوان يكي از مشتريان خاص شعبه مركزي مشهد در مديريت خراسان رضوي تقدير شد.

در راستاي تكريم و قدرداني از مشتريان خاص بانك، از مدير مركز پزشكي پارسيان در مديريت خراسان رضوي تقدير شد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در اين اقدام حسين جوادي فر از كاركنان مديريت و هادي عبدي از كاركنان شعبه مركزي مشهد از مركز پزشكی پارسیان (بزرگترین مركز تصویر برداری پزشكی شبانه روزی شرق كشور) كه مشتری ویژه شعبه مركزی مشهد و پذیرنده كارتخوان فروشگاهی بانك است بازدید و با اهدای هدایای بانكی از دكتر خواجوي مدیر این مركز قدرداني كردند.

دكتر خواجوي  در اين ديدار با قدرداني از بانك مسكن پيشنهاداتي نيز به منظور بهبود عملكرد كارتخوان فروشگاهي بانك ارائه كرد.

 

آخرین بروزرسانی 1396/9/16