تازه های اخبار تازه های اخبار

رئيس حوزه حراست استان خراسان رضوي :

ارتقاء دانش حفاظتي براي مشاغل مديريتي ضروري است .

نشست ريس حوزه حراست استان با معاونان شعب و معاونان دوايرمديريت شعب استان

ريس حوزه حراست خراسان رضوي در نشستي با حضور معاونان شعب و معاونان دواير

مديريت شعب استان، ارتقاء سطح دانش حفاظتي در كنار دانش شغلي را جزو ملزومات مشاغل مديريتي دانست.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي حجت عظيمي رئيس حوزه حراست استان  در اين نشست بر ضرورت توجه به معيارهاي ايمان و تقوا، صلاحيت اخلاقي، اصالت خانوادگي و لياقت كاري در انتصابات تأكيد كرد.  

وي با اشاره به اهميت بحث كنترل و نظارت در بانك گفت : ضرورت دارد سيستم كنترل و نظارت براي تمام امور شعب اجرايي شود .

ريس حوزه حراست استان از تمامي كاركنان خواست در زمينه انجام امور مشتريان بدون ايجاد تنش و با سرعت و دقت بالا اقدام كرده و به حفظ كيان خانواده توجه ويژه داشته باشيد.

آخرین بروزرسانی 1396/9/16