تازه های اخبار تازه های اخبار

قدرداني از مشتري خاص در مديريت خراسان رضوي

تقدير از فرهاد بني حسن مشتري خاص شعبه فيض آباد

در راستاي بازاريابي و جذب منابع و به منظور تكريم و قدرداني از مشتري خاص شعبه، معاون شعبه فيض آباد مديريت خراسان رضوي  از دكتر فرهاد بني حسن با اهداي هدايايي تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي  مديريت خراسان رضوي ، در اين ديدار فرهاد بني حسن كه از مشتريان وفادار شعبه و همچنين از پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي فعال بانك است اظهار داشت : برخورد مناسب و خوش رويي كاركنان شعبه فيض آباد باعث شده كه در شرايط ناسالم پرداخت سود در شبكه بانكي،‌ بانك مسكن را به عنوان بانك دولتي و كاملاً معتبر به ساير بانك ها ترجيح داده و منابع خود را در اين بانك متمركز كنم .

آخرین بروزرسانی 1396/9/16