تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري چهار دوره آموزشي در مديريت خراسان رضوي

برگزاري دوره هاي آموزشي "تهديدات و آسيب پذيري خانواده "و "فساد اداري و اقتصادي" «پيشگيري و مبارزه باتخليه تلفني» و «امنيت IT»»

حوزه حراست مديريت خراسان رضوي براي ارتقا سطح علمي كاركنان مديريت و شعب استان و صيانت نهاد مقدس خانواده دوره هاي  آموزشي  "تهديدات و آسيب پذيري خانواده "و "فساد اداري و اقتصادي" را با حضور اساتيدي از حراست كل استان و اداره آموزش دادگستري كل استان برگزار كرد.به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ،در اين دوره آموزشي حجت الاسلام داودي نژاد از اساتيد حوزه و دانشگاه به بيان نكات و قوانين خوشبختي در خانواده و رمز و رازهاي ارتباط موثر بين زوجين در هنگام بروز مشكلات پرداخت.

در ادامه دوره آموزشي عندليب معاون اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب مشهد مباحث مربوط به فساد اداري و اقتصادي را براي فراگيران ارايه كرد.

در گزارشي ديگر روابط عمومي اين مديريت از برگزاري دوره هاي آموزشي «پيشگيري و مبارزه باتخليه تلفني» و «امنيت IT»»  با حضور معاونان شعب و دواير مديريتخبر داد. در اين دوره آموزشي انصاري از اساتيد مدعو حراست كل استان به ارائه مطالبي در خصوص تخليه تلفني پرداخت.

همچنين سرهنگ جواد قنبري -جانشين پليس فتا استان خراسان رضوي لزوم  رعايت نكات امنيتي و حفاظتي در فضاي مجازي را ارائه كرد.

آخرین بروزرسانی 1396/9/16