تازه های اخبار تازه های اخبار

در نشست بازاريابي خراسان رضوي مطرح شد

لزوم برنامه ريزي مستمر و اعلام اهداف تعيين شده براي شعب

برگزاري ششمين جلسه كميته بازاريابي در مديريت خراسان رضوي

 ششمين جلسه كميته بازاريابي مديريت خراسان رضوي با حضوراعضاي كميته و رؤساي شعب منتخب شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، حسن خطيب زاده مدير شعب استان ضمن تأكيد بر اهميت جذب منابع، اظهار داشت: ضرورت دارد كاركنان با كار گروهي و مشاركتي و تبادل نظر نسبت به هدف گذاري، برنامه ريزي و اجراي دقيق امور بازاريابي اقدام كنند.

وي افزود: بازاريابي دروني و بيروني هر دو حائز اهميت است و شعب بايد علاوه بر مذاكره در داخل شعبه، در خارج از شعبه نيز با مشتريان خاص و هدف شعبه ديدار و گفتگو كرده  و  محصولات جديد بانك را به آن ها معرفي كنند.

در ادامه رؤساي شعب حاضر با تشريح عملكرد شعب در راستاي بازاريابي، نقطه نظرات و پيشنهادهايي را ارائه كردند.

سپس امير بدخشان كارشناس بازاريابي مديريت به مواردي از جمله مراجعه به ادارات، سازمان ها و شركت ها و تشريح خدمات بانك مسكن خصوصاً سپرده ممتاز، آتيه طلايي، مسكن يكم، مرور نكات مهم بخشنامه ها و تشريح شرايط فعلي انواع حساب ها به صورت روزانه براي كاركنان، نصب پلاكارد باجه افتتاح حساب ممتاز بر روي گيشه افتتاح حساب و به روزكردن اطلاعات اشاره كرد.

 

آخرین بروزرسانی 1396/9/16