تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي:

يك بانكدار موفق بايد هوشمندانه عمل كند

نشست مدير شعب استان با حضور معاونان و پايوران شعب استان برگزار شد .

يك بانكدار موفق با توجه به فضاي رقابتي موجود در شبكه بانكي بايد هوشمندانه و با فكر و انديشه عمل كند تا بتواند بهترين بهره وري را داشته باشد.

 

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي حسن خطيب زاده مدير شعب استان در نشستي كه با حضور تعدادي از معاونان و پايوران شعب استان برگزار شد به اهميت نقش معاونان شعب به عنوان رابط بين رئيس شعبه و كاركنان اشاره كرد و افزود : اگر بخواهيم در استان موفق عمل كنيم بايد در تمام بخش ها برنامه ريزي داشته و هدف گذاري در كار را به صورت مستمر و روزانه مدنظر داشته باشيم تا بتوانيم بهترين بهره وري را كسب كنيم.

مدير شعب خراسان رضوي ادامه داد: اهداف به صورت سالانه مشخص مي شود اما روش هاي رسيدن به اين اهداف هنر شماست كه با يك برنامه ريزي مدون و تلاش دسته جمعي همه كاركنان در شعبه بتوانند به اهداف ابلاغي دست پيدا كنند.

مدير شعب استان گفت :  با توجه به نيروهاي توانمند و شرايط اين استان ، خراسان رضوي شايستگي بالاتري از جايگاه فعلي دارد  كه انتظار مي رود همه كاركنان با فعاليت مستمر و مضاعف در جهت ارتقاي آن تلاش كنند.

خطيب زاده خاطر نشان كرد: براساس تعهدي كه به مدير عامل و اعضاي هيأت مديره داده ام بايد با مديريت مشاركتي و گروهي و همدلي تمامي كاركنان صف و ستاد بتوانيم مانده كل منابع، رتبه استاني، سهم منابع بانك مسكن از كل منابع بانك هاي استان، تعداد شعب با مانده حداقل هزار ميليارد وتعداد شعب منطقه سبز را در سال جاري و سال آينده  ارتقاء دهيم .

وي به كمپين صندوق ممتاز اشاره كرد و گفت : در كمپين ممتاز معاونان  شعب رابطين اين حساب هستند چراكه با مشتريان و كاركنان شعبه  ارتباط مستقيم دارند.

 وي ادامه داد : انتظار مي رود در زمينه جذب منابع در حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز  كه از اولويتهاي مهم بانك است ، معاونان  شعب با بازاريابي مستمر و مضاعف و با همكاري همه كاركنان شعبه در جهت افزايش منابع اين حساب تلاش كنند.

مدير شعب استان به راه اندازي كانال تلگرامي ويژه سرگروهان بازاريابي اشاره كرد و افزود : در اين كانال سرگروه هاي بازاريابي تجارب خود را به اشتراك بگذارند تا از ايده ها و خلاقيت هاي يكديگر درخصوص بازاريابي بهره مند شوند و اگر موفقيتي در يك شعبه ايجاد شده به شعب ديگر نيز اعلام شود  تا همكاران بتوانند از نتايج آن موفقيت استفاده كنند.

خطيب زاده تشويق و قدرداني را يكي از مهمترين راه هاي ايجاد انگيزه در كاركنان عنوان و تصريح كرد: رؤسا و معاونان  شعب بايد به فعاليت كاركنان در شعبه امتياز دهند و همواره تشويق كاركنان خلاق و فعال را مدنظر داشته باشند.

وي تأكيد كرد: با توجه به اهميت وصول مطالبات كه نوعي جذب منابع نيز محسوب مي شود ضرورت دارد كاركنان در عين اينكه وصول مطالبات را به طور مستمر انجام مي دهند برخورد مناسبي نيز با مشتريان بدهكار بانك داشته باشند و طبق قوانين و ضوابط بانك در جهت وصول مطالبات معوق اقدام كنند  .

در ادامه عليرضا بهشتي معاون دايره مالي و داده ها مديريت نيز درخصوص انجام ارزيابي عملكرد شعب به صورت ماهانه به منظور بررسي عملكرد در راستاي تحقق اهداف توضيحاتي را ارائه داد و همچنين دوره آموزشي شيوه هاي اعتبارسنجي براي حاضرين در اين جلسه برگزار شد.

 

آخرین بروزرسانی 1396/9/16