تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي

وصول مطالبات هدف اول ارزيابي عملكرد شعب در سال جاري است

ششمين كمسيون وصول مطالبات با حضور اعضا و تعدادي از روساي شعب مشهد برگزار شد

مدير شعب خراسان رضوي با بيان اينكه وصول مطالبات هدف اول ارزيابي عملكرد شعب در سال جاري است تلاش مضاعف كاركنان در بازه زماني طرح همت را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ،ابوالفضل مهران مدير شعب استان اين مطلب را در ششمين جلسه كميسيون وصول مطالبات مديريت شعب استان با حضور اعضاي كمسيون و شعب مركزي مشهد، سناباد مشهد، ميدان امام حسين مشهد، آيت الله كاشاني مشهد و شهيد صارمي مشهد  به منظور بررسي شرايط موجود و ارائه راهكارها و پيشنهادها در راستاي كاهش مطالبات معوق برگزار شد.عنوان كرد

در ادامه اين نشست مرتضي ناصري معاون اجرايي  مديريت گفت: با توجه به تاثير چشمگير تسهيلات مشاركت در معوقات شعب پيگيري اين بخش از مطالبات قبل از سررسيد ضروري است.

آخرین بروزرسانی 1396/4/28