تازه های اخبار تازه های اخبار

مديريت خراسان رضوي ميزبان نشست كميسيون هماهنگي حراست بانك هاي استان

در كمسيون هماهنگي حراست بانك هاي استان موضوع مطالبات در شبكه بانكي استان مطرح شد

نشست كميسيون هماهنگي حراست هاي بانك هاي استان به ميزباني حوزه حراست مديريت شعب خراسان رضوي و با حضور مدير شعب استان ،رئيس اداره مبارزه با جرائم پولي و مالي  و كارشناسان موضوعي اداره كل اطلاعات استان و همچنين مديران حراست بانك هاي استان تشكيل شد .

 به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در اين نشست ابوالفضل مهران مدير شعب استان با ارائه گزارشي از وضعيت ساختار بانك ، منابع و مصارف استان ، فعاليت هاي اعتباري بانك در سال 95 با هدف تحقق شعار سال و توسعه اقتصاد مقاومتي، از خدمات حوزه حراست استان در جهت صيانت از منابع انساني، فعاليت مؤثر در زمينه حفاظت فيزيكي و برخورداري از ارتباط و تعامل مناسب در راستاي تحقق اهداف سازماني تقدير و تشكر كرد.

 همچنين وي از اقدامات مؤثر و همكاري اداره كل اطلاعات استان نيز تجليل كرد.

در ادامه موضوع مطالبات در شبكه بانكي استان مطرح و نسبت به‌ ارائه راهكارها و تبادل نظر در خصوص بهينه سازي روش هاي وصول مطالبات و لزوم هماهنگي ساير دستگاه ها تبادل نظر شد.

آخرین بروزرسانی 1396/4/25