تازه های اخبار تازه های اخبار

موفقيت كاركنان مديريت خراسان رضوي در مرحله دوم آزمون سنجش اطلاعات شغلي كاركنان

مطيعي و مددي يان از كاركنان مديريت خراسان رضوي جزئ 20 نفر حايزان نمره كامل در آزمون سنجش علمي كاركنان 1395

 

آزمون سنجش شغلي كاركنان بانك كه از سال 1387 توسط اداره كل آموزش  برگزار ميشود رويكردي جديد در حوزه بانكداري است كه اهدافي همچون سوق دادن كاركنان به مراجعه و مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بانك ، شناسائي كاركنان نخبه، ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي و مهارت هاي كاركنان و... را دنبال مي كند. در سال 1395 نيز اين آزمون به صورت الكترونيكي در  مديريت هاي سراسر كشور برگزار شد كه در مديريت خراسان رضوي نيز با حضور 521 نفر در رده هاي شغلي مختلف اين آزمون برگزارشد  و كاركنان اين مديريت در مرحله دوم آزمون سنجش اطلاعات شغلي سال 95 موفقيت هاي خوبي بدست آوردند كه در همين راستا ميزگردي را با حضور سيدهادي مطيعي و آذر مددي يان كه جزء 20 نفر حائزان نمره كامل شده اند انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد.

 

سيدهادي مطيعي يكي از همكاران موفق در مرحله دوم آزمون سنجش اطلاعات شغلي در رده رؤساي شعب است. وي در سال 76 به استخدام بانك درآمده و در حال حاضر رئيس شعبه درجه سه بلوار مصلي مشهد است.

وي در مرحله دوم آزمون سنجش اطلاعات شغلي سال 95 در رده رؤساي شعب و پايوران جزء 20 نفر حائزان نمره كامل در كل كشور

و همچنين نفر اول گروه خود در مديريت شعب خراسان رضوي مي باشد.

 

آذر مددي يان  از سال 1382 به استخدام بانك درآمده، وي داراي مدرك كارشناسي مديريت بانكي مي باشد و در حال حاضر در سمت متصدي امور بانكي ارشد در شعبه قائم مشهد مشغول به فعاليت است.

وي در مرحله دوم آزمون سنجش اطلاعات شغلي سال 95 در رده متصديان امور بانكي جزء 20 نفر حائزان نمره كامل مي باشد.

 

* كدام رده شغلي موفق به كسب رتبه شده ايد؟

 مطيعي : طبق اعلام اداره كل آموزش من در گروه رؤساي شعب و پايوران جزء 20 نفر از حائزان نمره كامل در مرحله دوم آزمون سنجش اطلاعات شغلي مي باشم و در مديريت شعب استان خراسان رضوي نيز در همين گروه موفق به كسب رتبه اول استاني شدم.

مددي يان : با توجه به اينكه طي اين 14 سال، صرفاً توفيق خدمت صادقانه در رده هاي مختلف متصدي را داشته ام مي توانم به مواردي چون موفقيت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و همچنين آزمون هاي سنجش شغلي سال هاي قبل اشاره نمايم كه نمرات خوبي را كسب نمودم. اما ارزشمندتر از تمام اين موارد، مشاهده لبخند رضايت مشتريان پس از اتمام كار و نتيجه دادن تلاشم در جهت محقق شدن اهداف شعب و مديريت و در كل سازمان بوده است و اين امر آرامش قلبي را در من ايجاد كرده است چرا كه بر اين باورم رضايت خلق موجب رضايت خالقم خواهد شد. در سال 95 در گروه متصديان امور بانكي جزء 20 نفري بوده ام كه توانسته اند نمره كامل را كسب نمايند.

* علت موفقيت خود را در آزمون سنجش اطلاعات شغلي سال 95 چه مي دانيد؟

مطيعي : مهمترين علت در كسب اين موفقيت را برگزاري جلسات مروري بر بخشنامه ها كه معمولاً‌ به صورت بحث و بررسي بخشنامه ها با همكاران به صورت منظم ماهيانه و نامنظم در ابتدا يا پايان وقت اداري انجام مي شود مي دانم. معمولاً وقتي بخشنامه اي جديد صادر مي شود با همكاران به بحث گذاشته مي شود و با توجه به نقطه نظرات كاركنان مطالب را به ذهن مي سپارم .

مددي يان : مطالبه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تلاش مداوم جهت به روز رساني اطلاعات مطابق با آخرين دستورالعمل هاي صادره و استفاده از تجربيات و اطلاعات همكاران و به كارگيري آن ها در پاسخگوئي به مشتريان و انجام وظايف محوله كه از به فراموشي سپردن اطلاعات جلوگيري مي كند، مي تواند نقش بسزايي در اين امر داشته باشد.

* آيا  شما در اين آزمون با برنامه ريزي قبلي شركت كرده يا به داشته هاي خود بسنده كرديد؟

مطيعي : همانطور كه اشاره شد، مرور بر بخشنامه ها علت اصلي موفقيت من بوده ولي براي شركت در آزمون، برخي مطالبي را كه معمولاً به صورت معمول و روزانه با آن سرو كار نداريم را جداگانه مورد مطالعه و بررسي قرار دادم.

البته يادآور شوم به منظور پاسخگوئي مناسب به سؤالات همكاران و مشتريان و موفقيت در بازاريابي لازم است همواره اطلاعات بانكي را در ذهن داشته باشم و به روزرساني كنم .

مددي يان : با توجه به اينكه مباحث آزمون سنجش شغلي سال 95 در 2 مرحله شامل مباحثي بودند كه روزانه با آن ها سر و كار داريم و يا به عبارتي كاربردي بودند، تا حدود زيادي به دانسته هاي خود بسنده كردم و فقط در چند مورد خاص اطلاعاتم را تكميل نمودم.

جا دارد از مسؤولان محترم اداره كل آموزش به جهت برگزاري آزمون هايي اين چنين كاربردي، تقدير و تشكر نمايم چراكه برگزاري اين آزمون ها منجر به افزايش سطح اطلاعات همكاران در رده هاي مختلف شغلي شده است همچنين مدنظر قرار دادن نتايج اين آزمون ها در ارتقاي شغلي كاركنان، موجب ايجاد انگيزه بيشتر در آن ها و به تبع آن پاسخگوئي شايسته تر به مشتريان و موفقيت هرچه بيشتر سازمان خواهد شد .

آخرین بروزرسانی 1396/3/11