تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور مدير شعب استان نشست كميته هاي بازاريابي و وصول مطالبات مديريت خراسان رضوي برگزار شد

برگزاري نشست هاي بازاريابي و وصول مطالبات مديريت خراسان رضوي

اولين جلسه كميته بازاريابي مديريت خراسان رضوي با حضور اعضاي كميته و رؤساي شعب بلوار خيام، بلوار سجاد، بهار، بلوار شريعتي و بلوار وكيل آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي در اين نشست كه ابوالفضل مهران مدير شعب استان، معاونان مديريت، رئيس دايره امور اعتباري و كارشناس بازاريابي حضور داشتند، مهران با اشاره به اولويت جذب منابع در بانك اظهار داشت: ضرورت دارد سرگروه هاي بازاريابي در شعب و اعضاي كميته بازاريابي در راستاي جذب منابع توجه ويژه اي به سپرده هاي ارزان قيمت داشته باشند و همچنين در جهت كاهش قيمت تمام شده پول نيز تلاش و كوشش مضاعفي انجام دهند.

وي افزود: تلاش كاركنان شعب براي افتتاح و جذب منابع حساب هاي تعهدي مانند پس انداز مسكن يكم و پس انداز مسكن جوانان نيز در برنامه ريزي بازاريابي شعب مورد تاكيد است.در گزارشي ديگر از روابط عمومي مديريت خراسان رضوي با حضور اعضاء‌ و رؤساي شعب مركزي مشهد، بلوار معلم مشهد، امام خميني مشهد، ‌امام رضا (ع) مشهد و سعدي مشهد اولين نشست كميسيون وصول مطالبات اين مديريت در سال جاري برگزار شد. 

در اين نشست ابوالفضل مهران مدير شعب استان پيگيري مستمر مطالبات معوق به ويژه تسهيلات مسكن مهر از اولين قسط  را خواستار شد و اظهار داشت: وصول مطالبات معوق به عنوان يكي از مهمترين اولويت هاي بانك مدنظر مديران ارشد است و با توجه به اينكه در درجه بندي شعب و ارزيابي عملكرد يكي از شاخص هاي مهم و تاثيرگذار، وصول مطالبات معوق است انتظار مي رود در سال جاري بيشترين تمركز رؤساي شعب بر اين امر استوار باشد.

وي بر پيگيري كاركنان در سال جاري براي دريافت اسناد مالكيت تسهيلات مسكن مهر از طريق شركت عمران گلبهار،‌ بنياد مسكن و شركت عمران بينالودتاكيد كرد.

در ادامه اين نشست مرتضي ناصري معاون اجرايي مديريت با اشاره به عدم ابلاغ سياست هاي اعتباري سال 96 و فراغت شعب از پرداخت تسهيلات اظهار داشت: ضرورت دارد تمامي كاركنان با برنامه ريزي لازم در جهت وصول مطالبات معوق تلاش كنند . وي افزود: رؤساي شعب  بايد طرح ويژه وصول مطالبات ابلاغي را مد نظر قرار داده و درخصوص بخش هاي مختلف آن برنامه مدوني را تهيه و در دستور كار خود قرار دهند.

در ادامه جلسه  تعدادي از پرونده هاي مطالباتي مربوط به شعب حاضر در جلسه مورد بررسي واقع و تصميمات لازم در مورد آن ها اتخاذشد.

 

 

آخرین بروزرسانی 1396/3/9