اهداف اصلي سند 1400،تامين تسهيلات خانه اولي ها ، بافت فرسوده و حاشيه شهرها

رحيمي اناركي در مراسم توديع و معارفه مدير شعب خراسان رضوي عنوان كرد

اهداف اصلي سند 1400،تامين تسهيلات خانه اولي ها ، بافت فرسوده و حاشيه شهرها

برگزاري مراسم توديع و معارفه مدير شعب استان خراسان

پرداخت تسهيلات براي احياي بافت فرسوده ،حاشيه شهرها و تامين مسكن خانه اولي، سه هدف اصلي و استراتژيك بانك در سند 1400 مي باشد .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي در مراسم توديع ابولفضل مهران و معارفه حسن خطيب زاده به عنوان مدير جديد استان ،ابوالقاسم رحيمي اناركي با بيان اين مطلب افزود :اميدواريم بتوانيم با همراهي همه كاركنان بانك مسكن به اين اهداف مهم دست يابيم .

بر اساس اين گزارش در اين جلسه كه با حضور  اعضاي هيأت مديره، مشاوران مدير عامل در امور حراست و منابع انساني، مديران امور شعب استان ها و مناطق،‌ ارتباطات و بازاريابي، پشتيباني و ساختمان، منابع انساني، و روساي ادارات  كل امور شعب استانها  ، حوزه مديريت و حفاظت پرسنلي و جمعي از مسوولان استاني و روساي شعب استان برگزار شد ، رحيمي اناركي مهمترين دستاورد هاي بانك در سال گذشته و جاري را تشريح كرد .

عضو هيات مديره بانك اظهار داشت : از مهمترين اقدامات سال 95 مي توان به كاهش نرخ سود تسهيلات، افزايش سرمايه بانك، فروش اوراق بدهي  دولت و خريد اوراق مرابحه كشاورزي اشاره كرد و در سال جاري نيز سند راهبردي 1400 بانك تدوين شده كه يك سند استراتژيكي است كه براي برنامه 5 ساله بانك مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وي تصريح كرد : در 4 دوره ارزيابي عملكرد مديريت هاي شعب كشور ، اين مديريت در رتبه هاي بالايي قرار داشته كه نتيجه زحمات ابوالفضل مهران و كاركنان اين مديريت است. همچنين عضو هيأت مديره بانك حسن خطيب زاده مدير جديد استان را از مديران فعال و مورد توجه معرفي و ابراز اميدواري كرد با حضور مدير جديد استان گام هاي مهمتري به سوي تحقق اهداف تعيين شده برداشته شود .

 در ادامه اين نشست نادر قاسمي عضو هيأت مديره بانك  با اشاره به تلاش هاي ابوالفضل مهران  وي را از كاركنان بسيار فعال و  صادق دانست و اظهار داشت: بازنشستگي براي تمامي كاركنان اتفاق مي افتد و آنچه كه بسيار بااهميت است موثر و مفيد بودن فرد براي سازمان در هنگام خدمت است .عضو هيات مديره بانك گفت : در زمان خدمت وي بيشترين نوآوري را در استان خراسان رضوي از جمله صدور كارتهاي هوشمند نظام مهندسي و راه اندازي سامانه پيگيري وصول مطالبات را داشتيم كه جاي تقدير و تشكر دارد .

وي خطيب زاده را مديري موفق در مديريت هاي شعب خراسان جنوبي و يزد دانست و گفت: خطيب زاده از مديريت شعب خراسان جنوبي با كمترين امكانات ،  بهترين بهره برداري را انجام داد و در عرصه اي ديگر در مديريت شعب استان يزد نيز توانست جايگاه استان را ارتقاء ‌دهد. قاسمي افزود: با توجه به اينكه وي يكي از رؤساي شعب استان خراسان رضوي بوده است ترديدي ندارم با توجه به شناختي كه از استان دارد و با مساعدت و همراهي كليه كاركنان مي تواند جايگاه اين مديريت را ارتقا بخشد و همچنان مديريت خراسان رضوي در صدر مديريت هاي شعب كشور قرار گيرد.

عضو هيات مديره بانك درخصوص برنامه هاي بانك در حوزه پرداخت تسهيلات و اعتبارات اظهار داشت: در ابتداي سال 95 بانك مقدار زيادي مازاد منابع داشت و در جايگاه بسيار خوبي قرار گرفته بود كه ما توانستيم تسهيلات بسيار زيادي را پرداخت نماييم به طوري كه در بخش تسهيلات بدون سپرده 333 درصد افزايش نسبت به سال 94 داشتيم. وي ادامه داد: متأسفانه درپايان  سال گذشته به دليل اينكه بانك مسكن حاضر نشد در رقابت ناسالم مسابقه نرخ ها در شبكه بانكي حضور داشته باشد بخشي از منابع بانك خارج شد و از طرف ديگر افزايش مبلغ تسهيلات تعهدي مانند مسكن مهر، مسكن روستايي و ‌ نيروي انتظامي باعث شد بانك ابتدا تسهيلات تعهدي را پرداخت كند  و سپس به پرداخت تسهيلات بدون سپرده بپردازد.

قاسمي با اشاره به وضعيت مطلوب بانك در حال حاضر تصريح كرد: در سال جاري نيز بانك مسكن وارد رقابت ناسالم نرخ سودها نشد و همين امر موجب گرديد قيمت تمام شده پول در بانك مسكن در وضعيت مطلوبي قرار گيرد..عضو هيات مديره بانك گفت اميدواريم با جذب منابع و وصول مطالباتي كه از سوي كاركنان بانك صورت مي پذيرد بانك مسكن به جايگاه واقعي خود دست يابد و بيش از پيش شاهد ارتقائ بانك مسكن در شبكه بانكي كشور باشيم .

در ادامه اين مراسم دكتر دهقان عضو ديگر هيأت مديره با اشاره به اينكه خدمت در بانك مسكن سعادتي است كه بايد قدرش را بدانيم اظهار كرد: رسالت مهم بانك مسكن ايجاد سرپناه براي مردم است و در واقع خدمتي است كه جدا از اجر مادي يك اجر معنوي دارد كه بايد قدرش را بدانيم. وي دوران بازنشستگي را دوران تعالي انسان دانست و افزود : بازنشسته مانند درخت كهنسالي  مي ماند كه افراد در سايه پر مهر آن به آرامش خواهند رسيد.

عضو هيأت مديره بانك افزود: توصيه من به رؤساي شعب استان اينست كه مدل كسب و كار شعبه خود را شناسايي كنند چراكه 43 شاخص ارزيابي عملكرد وجود دارد كه براساس اينها عملكرد شعب سنجيده و رتبه هر شعبه در استان و كشور مشخص مي شود.

دكتر دهقان خاطر نشان كرد : اگر مي خواهيم يك بانكدار موفق باشيم فلسفه اين موفقيت اينست كه بانكداري مبتني بر ارتباط داشته باشيم. بانكداري چيزي جز ارتباط با مشتري نيست ، اگر بتوانيم با مشتريان بانك رابطه استراتژيك برقرار كنيم مي توانيم يك بانكدار موفق باشيم.

در ادامه جعفر آقاملايي عضو هيأت مديره بانك طي سخناني اظهار داشت: توفيقاتي كه در استان خراسان رضوي به دست آمده است حاصل زحمات ابوالفضل مهران مدير سابق استان، معاونان مديريت و همكاري بسيار خوب كاركنان در شعب است . وي خطيب زاده  را يكي از بهترين  و موفق ترين كاركنان بانك دانست و  مساعدت و همكاري كاركنان صف و ستاد مديريت خراسان رضوي را با مدير جديد استان خواستار شد.

آقاملايي به بيان انتظارات مدير عامل بانك از حسن خطيب زاده مدير جديد شعب استان پرداخت و تصريح كرد:دكتر بت شكن با توجه به توانمنديهاي خطيب زاده و كاركنان خراسان رضوي در مانده كل منابع استان 25 درصد رشد در سال 96 و 35 درصد رشد در سال 97 را پيش بيني كردند و همچنين با توجه به اينكه در حال حاضر رتبه استاني در پايان سال 95 ،  رتبه ‌هشت مي باشد ارتقاي رتبه استان در سال 96 به هفت و در سال 97 به شش مورد انتظار است.

هچنين سهم منابع بانك مسكن از كل منابع بانك هاي استان خراسان رضوي  كه در حال حاضر شش مي باشد كه اين سهم  بايد در سال 96 به هشت و در سال 97 به ده ارتقا يابد. قيمت تمام شده پول نيز كه در حال حاضر 4/17 مي باشد بايد در سال 96 به 17 و در سال 97 به 5/16 كاهش يابد.

وي افزود : تعداد شعب با مانده حداقل هزار ميليارد ريال كه در حال حاضر 2 شعبه در استان  مي باشد بايد در سال96 به 6 شعبه و در سال 97 به 7 شعبه افزايش يابد. تعداد شعب استان كه در منطقه سبز قرار دارند در حال حاضر 36 شعبه است كه انتظار مي رود در سال 96 به 50 شعبه و در سال 97 به 60 شعبه افزايش يابد.

آقا ملايي مساعدت و همكاري كاركنان صف و ستاد مديريت خراسان رضوي را با مدير جديد استان خواستار شد.

حسن خطيب زاده مدير جديد شعب خراسان رضوي نيز در اين مراسم مديريت را يكي از مديريت هاي مهم بانك مسكن دانست و گفت : مسؤوليتم در اين استان بسيار سنگين است و تعهداتي كه از طرف كاركنان اين مديريت به مدير عامل بانك داده ام فقط با كمك و همراهي تمامي كاركنان زحمتكش استان ،  پشتيباني و مساعدت مديران بانك ومقامات استاني مي توان اجرايي كرد چراكه يك نفر به تنهايي نمي تواند موفق باشد و قطعاً بايد براي دستيابي به اهدافي كه مدنظر مدير عامل بانك است تلاش گروهي و مديريت مشاركتي وجود داشته باشد.

وي افزود: يكي از اهداف عمده اينجانب در استان خراسان رضوي ارتقاي توانمندي كاركنان و توسعه توانمندي هاي مديريتي و رهبري و تقويت شايسته سالاري در انتصابات است كه قطعاً توجه به نيروي انساني باعث افزايش رضايت مشتريان و سرويس دهي مطلوب تراست .  خطيب زاده ادامه داد : از ديدگاه مالي هدفم  افزايش سودآوري و توجه به بهاي تمام شده پول و افزايش سهم بانك از فعاليت هاي كارمزد محور و افزايش سهم منابع مديريت استان در بين بانك هاي استان است و توجه به حوزه تخصصي مسكن و پشتيباني از شركت ها و نهادها و صندوق هاي زمين و ساختمان و همچنين ترويج فرهنگ سپرده گذاري و با اولويت جذب حسابهاي صندوق پس انداز يكم و ممتاز در زمره اهداف و برنامه ها است مدير جديد شعب استان تصريح كرد : اميدوارم با تلاش و پيگيري مستمر تا حصول نتيجه و مديريت هوشمندانه بتوانيم به اهداف عالي مد نظر مديران ارشد بانك دست يابيم .

همچنين ابوالفضل مهران مدير سابق استان طي سخناني اظهار داشت: از بدو استخدام در بانك مسكن تمام تلاشم را در جهت مسؤوليتي كه بر عهده ام قرار داده شده بود به كار بسته تا امانتدار و كوشا باشم و در جهت كمك به مردم و رفع نيازهاي آنان از هيچ كوششي فروگذار نكنم.

وي افزود: امروز كه به بازنشستگي نائل شده ام افتخار مي كنم در بانكي انجام وظيفه كرده ام كه چون چراغي در فضاي اقتصادي كشور مي درخشد. مدير سابق استان خطيب زاده را  يكي از بهترين مديران مسلط به امور بانكي در بانك مسكن دانست و  ابراز اميدواري كرد : شاهد موفقيت هاي مديريت شعب خراسان رضوي با حضور وي و همراهي كاركنان استان باشيم.

سپس حميدرضا همت آبادي رئيس حوزه جنوب به نمايندگي از كاركنان مديريت شعب خراسان رضوي از زحمات ابوالفضل مهران تقدير و تشكر نمود و براي خطيب زاده به عنوان مدير جديد اين استان آرزوي موفقيت كرد.

در ادامه اين مراسم مروج الشريعه معاون امور هماهنگي اقتصادي استاندار خراسان رضوي از زحمات ابوالفضل مهران در  جهت رونق مسكن و ساخت و ساز در استان خراسان رضوي تقدير و تشكر كرد.

در پايان مراسم نيز هدايايي از سوي  مديران ارشد بانك ، روساي ادارات و كاركنان حاضر در مراسم به ابوالفضل مهران اهداء شد.

همچنين در اين سفر ، اعضاي هيأت مديره و مديران ارشد بانك از شعب كوهسنگي، قائم، احمدآباد، سعدآباد، بلوار وكيل آباد، بلوار امامت، بلوار ابوطالب،‌ سعدي، ميدان شهدا،‌ شهيد فلاحي ، ميدان مادر و مركزي مشهد بازديد كردند.

جلسه اي نيز با حضور عضو هيأت مديره بانك ، پرويز نجفيان مدير امور منابع انساني و رؤساي شعب استان برگزار شد و آقاملايي و نجفيان توضيحاتي را درخصوص اعمال قانون خدمات كشوري ارائه داده  و به سؤالات كاركنان پاسخ گفتند.

 

آخرین بروزرسانی 1396/6/1