قدرداني مدير شعب خراسان رضوي از زحمات كاركنان اين مديريت

قدرداني مدير شعب خراسان رضوي از زحمات كاركنان اين مديريت

مدير شعب خراسان رضوي در نشست روساي شعب كه با حضورمسوولان مديريت و روساي شعب شهر مشهد برگزار شد از زحمات تمامي كاركنان در سال 1395 تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي در اين نشست ابوالفضل مهران مدير شعب استان اظهار داشت: با تلاش و كوشش دسته جمعي كاركنان در سال 1395 توانستيم در بخش تسهيلات پرداختي،  جذب منابع مسكن يكم و قيمت تمام شده پول اهداف را محقق كنيم.

وي افزود: در سال 96 تعداد زيادي از كاركنان اين مديريت بازنشسته مي شوند كه لازم است رؤساي شعب جانشين پروري و تفويض اختيار به ساير كاركنان را مدنظر قرار دهند.

همچنين مهران به شعبي كه در بخش هاي ارزيابي عملكرد ، جذب منابع، وصول مطالبات ، تسهيلات پرداختي و بانكداري الكترونيك در مقطع پايان بهمن 95 بهترين عملكرد را داشتند پاداش نقدي اهداء‌ كرد.

در ادامه اين نشست اصغر ترحمي معاون اداري پشتيباني مديريت به مواردي از جمله نظارت همه جانبه بر عملكرد شعب و كاركنان، پاسخ دقيق ابلاغيه هاي بازرسي، ‌صرفه جويي در ملزومات و مطبوعات اشاره كرد.

در بخشي ديگر از اين جلسه مرتضي ناصري معاون اجرايي مديريت با تأكيد بر تلاش همه جانبه كاركنان در جذب منابع در صندوق مسكن يكم و سپرده پويا، به نكاتي در مورد رعايت دستورالعمل اعتباري در پرداخت تسهيلات اشاره كرد.

در پايان سيدرضا موسوي معاون حوزه حراست رعايت موارد امنيتي و حفاظتي از جمله كنترل سيستم هاي حفاظتي اعم از دوربين هاي مدار بسته و آژير خطر، استقرار پدال ها در موقعيت مناسب در شعبه، همكاري با اكيپ هاي پول رساني را خواستار شد.

آخرین بروزرسانی 1396/1/29