تازه های اخبار تازه های اخبار

توسط مدیریت شعب استان همدان انجام شد.

اعزام کاروان زیارتی به قم و جمکران

همزمان با آغاز ایام فاطمیه،کاروان زیارتی متشکل از همکاران بسیجی و کارکنان شاغل و بازنشسته مدیریت شعب استان همدان به قصد زیارت به شهر مقدس قم و جمکران سفر کردند.

همزمان با آغاز ایام فاطمیه،کاروان زیارتی متشکل از همکاران بسیجی و کارکنان شاغل و بازنشسته مدیریت شعب استان همدان به قصد زیارت به شهر مقدس قم و جمکران سفر کردند.

در این سفر معنوی که به همت پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) بانک مسکن استان همدان شکل گرفت ،تعدادی از همکاران شعب استان ، مدیریت و نیز همکاران شاغل و بازنشسته حضور داشتند . شایان ذکر است این سفر یک روزه از همدان آغاز و به قصد زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران  انجام شد .

علی قاسمی تابش فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) بانک مسکن استان همدان ضمن قدردانی از ابوالفضلی رییس حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک مسکن که همواره از برنامه های معنوی استان پشتیبانی نمودند؛ از رسول مالمیر،مدیر شعب استان معاونین مدیریت ،رییس حوزه حراست نیز بواسطه حمایت از برگزاری این مراسم معنوی قدردانی کرد و گفت : شرکت در مراسم معنوی و مذهبی موجب افزایش اتحاد و همدلی همکاران شده که نهایتا" این هم افزایی تاثیر شگرفی را در فعالیتهای کاری ایشان خواهد داشت. لذا افزایش تعداد دفعات و حضور بیشتر همکاران در این سفرها و مراسم ها را خواستار شد.

 

آخرین بروزرسانی 1397/11/16