تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت شعب استان همدان صورت گرفت:

تجلیل از بازاریابان برتر شعب در آذر ماه

با عنایت به عملیاتی شدن طرح ماهیانه انتخاب بازاریاب برتر در گردهمائی همکاران ، از بازاریابان برگزیده تجليل شد.

با عنایت به عملیاتی شدن طرح ماهیانه انتخاب بازاریاب برتر در گردهمائی همکاران ، از بازاریابان برگزیده تجليل شد.

رسول مالمیر مدیر شعب استان با اعلام اين خبر گفت: با توجه به ابلاغ طرح ماهیانه انتخاب بازاریاب برتر به شعب مقرر گردیده همکارانی که در طول ماه اقدام شاخص و اثر گذاری در شعبه انجام دهند، با مستندات  بعنوان بازاریاب برگزیده به مدیریت معرفی و سپس کمیته بازاریابی پس از بررسی و مقایسه عملکرد معرفی شدگان ، نسبت به انتخاب بازاریابان برتر اقدام نماید.

مدیر شعب استان طی سخنانی از همکاران خواست با اهتمام ویژه بر طرح وصول هوشمندانه با محوریت پیگیری مطالبات مشکوک الوصول از همه ظرفیتها و راهکارها برای کاهش مطالبات معوق استفاده نمایند.

شایان ذکر است که طرح وصول هوشمندانه با هدف اقدام ضربتی جهت کاهش مطالبات معوق استان در مدت باقیمانده از سال تدوین و به شعب ابلاغ شده است که براساس آن مقرر گردیده در ازای کاهش مطالبات در دو بخش عقود مبادله ای و مشارکتی پاداش قابل توجهی به شعب اختصاص یابد. لذا به منظور ایجاد تحرک و انگیزه مضاعف در همکاران ،عملکرد شعب در پایان دیماه با مانده مطالبات آذر ماه ایشان  مقایسه خواهد شد.

در پایان این همایش از مجید رضائی مژگان و علی احمدوند بانکداران شاغل در شعب آیت اله کاشانی همدان و مرکزی ملایر بواسطه تلاش مجدانه در جذب منابع تجلیل بعمل آمد و لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود توسط مدیر شعب استان به ایشان اهداء گردید.  

آخرین بروزرسانی 1397/10/19