تازه های اخبار تازه های اخبار

در نشست مدیران بانك مسكن و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان صورت گرفت:

توافق در خصوص تبیین مزایای حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان در برنامه های فرهنگی

مدیر شعب استان همدان به منظور افزایش سطح تعاملات و ارتقاء سطح همکاریها با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان دیدار و گفتگو کرد.

مدیر شعب استان همدان به منظور افزایش سطح تعاملات و ارتقاء سطح همکاریها با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان دیدار و گفتگو کرد.

رسول مالمیر مدیر شعب استان همدان در این دیدار به خدمات متنوع بانک مسکن در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت:امیدوارم با افزایش تعاملات درآینده شاهد رشد چشمگیر همکاریهای دوجانبه بین بانک مسکن و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشیم.از اینرو مدیریت شعب آماده است تا در راستای کسب رضایت پرسنل محترم ستادی ،مراکز کانون در شهرستانهاو اعضاء کانون در سراسر استان، برای ارائه خدمات مختلف بانکی ؛ از تمامی ظرفیتهای خود استفاده نمایند.

مدیر شعب استان در ادامه با اعلام این مطلب که مخاطبین آن سازمان با جامعه هدف حساب جوانان بانک مسکن مطابقت دارند، گفت: یکی از دغدغه های خانواده ها تامین مسکن برای فرزندانشان می باشد و از آنجائیکه بانک مسکن یک بانک مردمی است، همواره تلاش کرده با بهبود و ارتقاء مزایای حساب جوانان ،امکان برخورداری آینده سازان ایران اسلامی از کمک هزینه خرید مسکن با پس انداز های اندک را فراهم نماید.بنابراین امیدواریم با مساعدت جنابعالی بتوانیم این خدمت را در برنامه های فرهنگی و همایشهایی که اعضاء کانون و خانواده ایشان شرکت دارند، تشریح نماییم.   

جوادی هم با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست: امیدوارم این دیدار فتح بابی برای آغاز همکاریها باشد ضمن اینکه زمینه اطلاع رسانی خدمات بانک مسکن به پرسنل زیر مجموعه و اعضاء را از طریق حضور کارشناسان بانک در گردهمایی ایشان، فراهم خواهیم کرد.وی همچنین با استقبال از مزیت حسابهای جوانان و ممتاز ،تلاش کارکنان مسکن در راستای خانه دار شدن آحاد جامعه را شایسته تقدیر دانست.

گفتنی است در این دیدار مجید کشاورزنژاد معاون اجرایی،مهدی نوری اظهر کارشناس بازاریابی و محمدرضا محمدزاده کارشناس روابط عمومی، مدیر شعب استان همدان را همراهی می کردند.   

آخرین بروزرسانی 1397/10/4