تازه های اخبار تازه های اخبار

توسط مديریت شعب استان همدان انجام شد:

تشريح حسابهای تعهدی در همایش پرسنل شرکت مخابرات

با عنايت به تأكيد اولیای ارشد بانك مبني بر تلاش مضاعف در جذب منابع و به منظور افزايش سهم از بازار ،کارشناسان بانک با حضور در همایش کارکنان شرکت مخابرات خدمات بانک را تشریح کردند.

با عنايت به تأكيد اولیای ارشد بانك مبني بر تلاش مضاعف در جذب منابع و به منظور افزايش سهم از بازار ،کارشناسان بانک با حضور در همایش کارکنان شرکت مخابرات خدمات بانک را تشریح کردند.

رسول مالمیر مدير شعب استان همدان با اعلام اين خبر گفت: با رايزني كه با مدیران کل مخابرات انجام شد،علیرضا حاکمی معاون مالی و فناوری و مهدی نوری اظهر کارشناس بازاریابی با حضور درگردهمائي کارکنان شرکت مخابرات خدمات و محصولات  بانک را با محوریت ضوابط و مزاياي حساب صندوق مسکن برای حاضرین تشريح كردند و بر آمادگی شعب بانک مسکن در سراسر استان جهت ارائه انواع خدمات بانکی در اسرع وقت  به پرسنل محترم آن سازمان تاکید کردند.

مدیران و کارکنان شرکت مخابرات نيز با ابراز رضایت از تبین شفاف محصولات بانک مسکن از زحمات پرسنل ساعی بانک مسکن در خدمت رسانی به آحاد جامعه قدردانی کرده و ضمن استقبال از شرایط مطلوب حساب جوانان گفتند: حساب صندوق مسکن جوانان می تواند با یک برنامه ریزی مناسب و دقیق آینده فرزندان را در خصوص مسکن تضمین نماید و قطع به یقین اغلب همکاران تمایل زیادی برای برخورداری از مزایای این حساب دارند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/21