مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهی مزایده زمینهای کشاورزی از طریق اجاره (شهریور ماه 1398)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مزایده زمینهای کشاورزی از طریق اجاره (شهریور ماه 1398)
شماره :
48/98/104
مهلت دريافت سند :
1398/06/10
مهلت ارسال سند :
1398/06/23
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1398/06/27

    بانک مسکن در نظر دارد زمینهای کشاورزی واقع در فیروزآباد را با برگزاری  مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قالب عقد اجاره واگذار نماید.

تاریخ انتشار:  1398/06/05 مهلت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه  :   1398/06/10   تاریخ بازدید:1398/06/04   لغایت:1398/06/10    مهلت ارایه پیشنهاد: 1398/06/23 تاریخ بازگشایی:1398/06/27  تاریخ اعلام  به برنده :1398/07/06

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   (قسمت اجاره) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن و جهت بازدید از املاک با شماره تلفن 26204381 تماس حاصل  نمایند.

  محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارایه شده از طریق سامانه ستاد چهارراه اسفندیار-خیابان ارمغان شرقی –پلاک 8  ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه هشتم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 07:11:00
تاريخ : 1398/06/04