تسهیلات انفرادی و مجتمع سازی تسهیلات انفرادی و مجتمع سازی

تسهیلات  انفرادی و مجتمع‌ساز

بانک می‌تواند با توجه به حداکثر میزان رشد سپرده‌ها و وصول نقدی مطالبات تا میزان تعیین شده در سیاست های اعتباری سال 99، در پایان هر ماه نسبت به مانده پایان اسفند ماه سال 98 و حداکثر تا سقف اعتبار ابلاغی و به میزان رشد حاصله، به متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات  بدون سپرده پرداخت نمایند.

 1. پرداخت تسهیلات بدون سپرده منوط به وجود اعتبار شعبه می باشد.

 

سقف تسهیلات مشارکت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی

 

                  سقف تسهیلات

   

 

   منطقه

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به صورت عادی (مبالغ به ریال)

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه ای

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه ای و در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی

شهر تهران

000ر000ر700

000ر000ر000ر2

000ر000ر500ر2

مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت

000ر000ر600

000ر000ر700ر1

000ر000ر200ر2

سایر شهرها

000ر000ر500

000ر000ر400ر1

000ر000ر800ر1

 

 

 • اعطای تسهیلات فوق صرفا بصورت توام(حداکثر80% از محل بدون سپرده و حداقل 20% از محل اوراق گواهی ممتاز یا امتیاز متعلقه به حساب های تعهدی) امکانپذیر است.
 • چنانچه پروژه‌ای دارای مالکین متعدد بوده و احدی یا تعدادی از ایشان حایز شرایط باشند، اعطای تسهیلات بر روی تمامی واحدهای مورد مشارکت امکان‌پذیر می‌باشد
 • افزایش سقف تسهیلات به ازای هر واحد به صورت عادی با استفاده از اوراق ممتاز در شهر تهران حداکثر تا سقف 1,200,000,000ریال, مراکز استان ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت حداکثر 1,000,000,000ریال و در سایر مناطق شهری حداکثر 800,000,000ریال,  امکانپذیر است. 

مدارک جهت شناسایی سازندگان حرفه ای:

 

- اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی

وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی

وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران - عمران و معماری

صلاحیتهای نظارت، طراحی و اجرا

پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان که بیش از 5 سال از تاریخ صدور پروانه ایشان گذشته به شرط ارایه مستندات احداث

حداقل 20 واحد مسکونی

پروانه اشتغال به کار تجربی*

وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان با لحاظ حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال تعریف شده در ظهر پروانه اشتغال

 

*در صورت ارایه پروانه اشتغال به کار جربی، افزایش سقف صرفا تا حدود صلاحیت حرفه ای مندرج در ظهر پروانه امکانپذیر است.

 

اشخاص حقوقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا در بخش ساخت و ساز ( صلاحیت‌های برق و مکانیک مد نظر

نمی باشد)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

سازمان برنامه و بودجه

تمامی دارندگان گواهی صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان برنامه و بودجه که در رشته ساختمان و راه

رتبه‌بندی یا تعیین صلاحیت شده‌اند

 

 

توضیح: شناسایی دارندگان تجربی صرفا در صورت ارایه مدارک و مستندات بابت سابقه احداث واحدهای مسکونی و پس از اخذ مجوز از مدیریت شعب مربوطه امکانپذیر است.

 

شرایط حساب جاری یا حساب ممتاز متقاضی :

 1. متقاضی می‌بایست دارای گردش مالی مناسب در حساب جاری و یا حساب سپرده ممتاز با کدهای 8774 و 8775 باشد .
 2. رسوب در حساب جاری و حساب هاب ممتاز کد 8774 و 8775  می بایست به میزان حداقل 30% مبلغ تسهیلات به مدت 6 ماه و یا حداقل 15% مبلغ تسهیلات به مدت یک سال یا متناظر با آن باشد.
 3. تاریخ شروع محاسبات جهت بررسی رسوب حساب مورد انتظار بانک حداکثر تا 36 ماه قبل از ارایه درخواست قابل پذیرش می‌باشد. 
 4. کسب رتبه اعتباری BBB

 

 

موارد استثنای عـدم ارایه اوراق گواهـی حق ­تقدم استفاده از تسهیلات مسکـن و یا امتیاز متعـلقه به حساب­های تعهدی:

 • اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به سازندگان حرفه ای و سازندگان حرفه ای در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی که اقدام به رعایت الگوی مصـرف نموده‌اند (میانگین متراژ زیربنای مفید هر واحـد در شهرهـای بالای یک میلیون نفر جمعیت، حداکثر 75 متر مربع و میانگین سطح زیربنای مفید هر واحد در سایر شهرها حداکثر 100 متر مربع).
 • اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در مناطق کمتر توسعه یافته.

 

نرخ سود :

 1. نرخ سود تسهیلات بدون سپرده در دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی  18 درصد است .
 2. نرخ سود تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و انواع حساب های تعهدی تابع ضوابط ذیربط می باشد .
 3. در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی با استفاده از تکنولوژی جدید، فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی ، یک درصد تخفیف نرخ سود در پایان قرارداد مـشارکت مدنی اعمال می گردد.
 4. چنانچه شریک حداکثر تا تاریخ سررسید اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در بخش مسکن نسبت به تسویه نقدی مطالبات بانک اقدام نماید اعمال یک درصد تخفیف در نرخ سود قرارداد مشارکت مدنی امکان پذیر خواهد بود.
 5. نرخ وجه التزام این تسهیلات 24 درصد می باشد .

 

شرایط ملک :

ملک معرفی شده جهت استفاده از تسهیلات ساخت باید مفروز ، شش دانگ ، دارای سند مالکیت (ثبتی) ، قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان و یا سند اعیانی دارای عرصه اوقافی باشد .

 

مدت اولیه و تمدید مدت قراردادهای مشارکت مدنی

مدت اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در بخش مسکن، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر تا 36 ماه با درنظرداشتن حجم پروژه، هزینه باقی­مانده و میزان پیشرفت فیزیکی درزمان بازدید به شرح ذیل تعیین می­گردد:

-  تا 5 واحد مسکونی حداکثر 15 ماه                  

- 6 تا 20 واحد مسکونی حداکثر21 ماه

-  21 تا 50 واحد مسکونی حداکثر 24 ماه

- 51 تا 100 واحد مسکونی حداکثر 30 ماه

- از 101 واحد مسکونی و بیشتر حداکثر  36 ماه

 

 
توضیح 1-جهت دسترسی به شرایط کلی و اطلاعات کامل تسهیلات مشارکت مدنی به لینک زیر مراجعه نمایید.
 
توضیح 2 -ضمنا بانک مسکن در راستای حمایت از سازندگان و انبوه سازان و خریداران واحدهای آنان ، از طریق طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن راهکار جدیدی را برای خریداران واحدهای مسکونی ارایه نموده است که شرایط کامل آن در لینک زیر قابل مشاهد می باشد.
 

 

تاریخ ویرایش1399/6/29- 11:19