از همکاران مدرس دوره‌های آموزشی بانک در مدیریت شعب استان یزد تجلیل شد.

از همکاران مدرس دوره‌های آموزشی بانک در مدیریت شعب استان یزد تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان یزد، از مدرسان دوره‎های آموزشی بانک با اهدا لوح تقدیر ارسالی از سوی مدیرعامل تجلیل شد.

مدیرشعب استان یزد ضمن اعطای لوح سپاس به همکاران مدرس دوره های آموزشی استان و آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاران مدرس را عامل ارتقای سطح دانش تخصصی و آگاهی همکاران برشمرد و اظهار داشت: مدرسان دوره‌های آموزشی بانک از سرمایه‌ها و معلمین بانک هستند زیرا به واسطه ایشان دانش تخصصی و کاری همکاران افزایش می‌یابد.

صیدنبی حیدریان در ادامه افزود: برگزاری به موقع دوره‌های آموزشی طبق سرفصل و تقویم ارائه شده توسط اداره کل آموزش و استفاده از مدرسان باتجربه و دارای دانش کافی از برنامه‌های این مدیریت بوده است که حاصل آن تحقق کامل شاخص های برنامه آموزشی بر اساس تقویم آموزشی و همچنین متوسط نمرات پرسنل در آزمون‌های جامع سراسری بوده است.

حیدریان پویایی هر سازمان را منوط به تقویت آموزش منابع انسانی آن دانست و نیروی انسانی خلاق و آموزش دیده را موجب پیشرفت سازمان برشمرد. وی از ابزار و نیروی انسانی ماهر به عنوان دو بازوی موفقیت سازمان نام برد و اظهار داشت: آموزش نه تنها موجب افزایش دانش همکاران و به تبع آن ارتقاء شغلی ایشان می‌گردد بلکه موجب بهبود عملکرد و رضایت مشتریان و کاهش خطا و اشتباهات نیز می‌گردد.

در این مراسم با تقدیم لوح سپاس و اهدا هدیه از آقایان مسعود عربیان، مهدی پنابادی، محمد بیشه، قادر جعفری و سعید مظفری به عنوان مدرسان دوره‌های آموزشی مدیریت شعب استان یزد تجلیل به عمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1399/12/27